banner 01


Mieke Hoek nov 2018 600 

MIEKE HOEK WEER LIJSTTREKKER
STATENVERKIEZINGEN UTRECHT 

Mieke Hoek uit Vreeland is voor de politieke partij 50PLUS lijsttrekker bij de verkiezingen voor de Provinciale Staten in Utrecht. Die worden in maart 2019 gehouden. Met een overgrote meerderheid (28-8) is Mieke Hoek in de ledenvergadering van zaterdag 10 november aangewezen als eerste op de kandidatenlijst van 50PLUS.

Als nummer 2 op de kandidatenlijst benoemden de leden Hedwig de Groot uit Loenen aan de Vecht.  Zij is thans voor de partij in de Utrechtse Provinciale Staten commissielid met de portefeuilles mobiliteit, milieu en economie (MME) 

Als bewaarheid wordt wat de afdeling Utrecht van 50PLUS nastreeft, dan wordt Henk van de Mheen uit Bunschoten de derde vertegenwoordiger namens de partij in de Utrechtse Provinciale Staten. Van de Mheen was van  maart 2006 tot maart 2014 raadslid in die gemeente. Lees HIER de volledige door de leden vastgestelde kandidatenlijst.
 
De afdeling Utrecht van 50PLUS acht het mogelijk dat de partij tenminste 3 zetels behaalt bij de Statenverkiezingen in maart 2019.

Mieke Hoek (foto) is al bijna 8 jaar voor 50PLUS lid van Provinciale Staten. Zij kan intussen bogen op ruime ervaring.

De leden kozen ook de lijsttrekker voor de verkiezingen voor het Waterschap Stichtse Rijnlanden. Als zodanig werd Rob van den Hoek uit Driebergen/Rijsenburg aangewezen.

In de ledenvergadering van de afdeling Utrecht van 50PLUS kwamen onder meer ook aan de orde het opstellen van het verkiezingsprogramma Provinciale Staten en  de presentatie van het voorlopig activiteitenplan 2018/2019. Diverse leden kwamen met suggesties die door het afdelingsbestuur worden opgepikt, Die suggesties betreffen onder meer de activiteiten ter vergroting van het ledental en het onderhouden van contacten met de leden.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

AFDELING UTRECHT HOUDT OP ZATERDAG
10 NOVEMBER HAAR JAARVERGADERING

Op de agenda voor de jaarvergadering van de afdeling Utrecht van 50PLUS staat onder meer de vaststelling van de kandidatenlijst voor de verkiezingen voor Provinciale Staten en die voor de verkiezingen voor het Waterschap Stichtse Rijnlanden.


Om kennis te nemen van het bestuursvoorstel kandidatenlijst klik HIER. Klik op de namen Mieke Hoek, Hedwig de GrootHenk van de Mheen en  Richard Postma voor hun profielschets kandidaat Provinciale Staten.

Andere agendapunten zijn onder meer de stand van zaken met betrekking tot het opstellen van het verkiezingsprogramma Provinciale Staten, het vaststellen van de begroting 2019, de presentatie van het voorlopig activiteitenplan 2018/2019 en de presentatie van de uitslag ledenenquête.

Betreft: Uitnodiging Jaarvergadering 50PLUS-afdeling Utrecht
Plaats:   Bilthoven-Verzorgingshuis De Koperwiek-Koperwieklaan 3-3722 CB Bilthoven
Datum:   10 november 2018
Aanvang: 10.00 uur (zaal open vanaf 9.30 uur)

Geachte leden,

Namens  ons bestuur nodig ik u van harte uit om bovengenoemde vergadering bij te wonen.

De agenda ziet er als volgt uit:
1. Welkom door de voorzitter
2. Mededelingen
3. Vaststellen van de agenda
4. Vaststellen van de notulen ledenvergadering 30 aug.2018
5. Vaststellen van de begroting 2019
6. Presentatie voorlopig activiteitenplan 2018/2019
7. Tegenkandidaat lijsttrekkerschap Provinciale Staten: Mieke Hoek. Lees HIER en MEER.
8. Goedkeuring Kandidatenlijst Provinciale Staten/Waterschap Stichtse Rijnlanden. 
9. Korte pauze.
10. Presentatie uitslag leden-enquête
11. Stand van zaken m.b.t. het opstellen van het verkiezingsprogramma P.S.
12. Informatie over website/ontwikkeling
13. Rondvraag  en wat verder ter tafel komt
14. Sluiting

Zie als stukken voor de vergadering het verslag van de afdelingsvergadering van 30 augustus en de begroting 2019.

Als u de vergadering wilt bijwonen dan ontvangen wij graag p.o. maar graag uiterlijk 4 november uw aanmelding per mail naar: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.; of per brief naar Wil Bouwman, Hessenweg 385, 3791 PK Achterveld met vermelding van: uw naam ,voorletters, woonplaats en lidmaatschapsnummer.
(Wij horen ook graag van u wanneer u onze brieven/berichten niet meer per post wilt ontvangen!)
Wij zien belangstellend uit naar uw komst.

Met vriendelijke groet,
namens het Bestuur-50PLUS afdeling Utrecht

Wil Bouwman,
Secretaris (vicevoorzitter)

P.S. Wij danken de inzenders van het informatieformulier hartelijk voor de genomen moeite. Voelt u zich ook geroepen om alsnog het informatieformulier dat wij u in september  toestuurden in te zenden, dan stellen wij dat zeer op prijs.
Heeft u nog vragen dan kunt u bellen naar Wil Bouwman-tel: 0342-451884.

© 27 oktober 2018
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

excursie 27 augus 2018

MET STATENJACHT OP EXCURSIE
DOOR DE VECHTSTREEK
De nadere kennismaking met de Vechtstreek  en de informele ontmoetingen zullen een positief effect hebben op de onderlinge samenwerking, waarbij betrokkenen zich gezamenlijk inzetten voor een goed bestuur van de provincie Utrecht. Dat was de algemene verwachting van de deelnemers aan het eind van de traditionele Utrechtse Statenexcursie.

Voor aan het einde van het zomerreces bij de provincie Utrecht stond de traditionele Statenexcursie in de agenda van de Commissaris van de Koning, Gedeputeerden,  Statenleden van de politieke fracties, commissieleden, fractiemedewerkers, leden directie en secretariaten van de Commissaris van de Koning en Gedeputeerden. Dit jaar werd gekozen voor de Vechtstreek.

In Loenen aan de Vecht lagen op maandag  27 augustus aan de kade bij het voormalige gemeentehuis Beek en Hoff het Statenjacht en een salonboot klaar om de bijna 60 mensen via de rivier De Vecht (nader) te laten kennismaken met de natuur en fraaie bebouwing van de oevers, met ook onder meer prachtige monumentale buitenhuizen en theekoepels. Door de mondelinge toelichting aan boord sprak al het fraais dat de streek te bieden heeft, nog meer tot de verbeelding.

Bij het aanmeren bij het gemeentehuis Goudestein in Maarssen werd het gezelschap verwelkomd door waarnemend-burgemeester Yvonne van Mastrigt en oud-burgemeester Marc Witteman. In een van de zalen van het prachtige gemeentehuis Goudestein volgden de aanwezigen een lezing over de historie van het fraaie pand. Nadien kon men een kijkje nemen elders in het monumentale pand of in het op het terrein gevestigde Vechtstreekmuseum.

Op de boot, in Goudestein en in het museum gaven vrijwilligers vanuit de gemeente uitleg over hetgeen er te zien en te beleven was. Er werd weer ingescheept en na een korte vaart werd de innerlijke mens gestreeld met een walking dinner in restaurant Slangevecht. Gedurende de middag werden er volop informele, geanimeerde gesprekken gevoerd.  Een en ander zal een positief effect hebben op de onderlinge samenwerking, waarbij betrokkenen zich gezamenlijk inzetten voor een goed bestuur van de provincie Utrecht, is de verwachting.
.
Op de fotocollage onder anderen de 3 'Powervrouwen' van de 50PLUS-fractie Utrecht. Links Hedwig de Groot in het midden Martine Baay en rechts Mieke Hoek.
 
© 10 september 2018
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

EERBETOON VOOR INZET LEDEN TIJDENS

PROVINCIALE LEDENVERGADERING

Inzet van leden wordt bij 50PLUS enorm gewaardeerd en dat wenst men graag te benadrukken. Tijdens de op donderdag 30 augustus in Bilthoven gehouden ledenvergadering van 50PLUS provincie Utrecht, was de eer aan Helena Bosch om namens het hoofdbestuur de revers van het overhemd van Franc Gerritsen met een 50PLUS-speld te sieren.

Gerritsen heeft zich de afgelopen periode als secretaris ingezet. Alom werd benadrukt dat de waardering richting Gerritsen tevens symbolisch een ode is aan alle leden, die zich o.a. als politicus, bestuurslid en in verkiezingstijd voor 50PLUS hebben ingezet. Thomas van der Heijden, voorzitter van de dag, benadrukte dat het enorm belangrijk is dat mensen in idealen geloven en trots zijn op hetgeen met elkaar bereikt is.

 foto PLVkleindd 300818

Helena Bosch decoreerde, namens het hoofdbestuur 50PLUS, met een 50PLUS-speld de revers van het overhemd van Franc Gerritsen.

 
Nieuw bestuur
Na de stemming werd het nieuwe bestuur bestaande uit Alfons Leerkes (voorzitter), Wil Bouwman (secretaris), Paul Walraven (penningmeester), Joop Mays (algemeen bestuurslid) en Franc Gerritsen (algemeen bestuurslid) met een luid applaus bekrachtigd. De heren benadrukten ieder op hun eigen wijze het belang van een goed en betrokken bestuur. De nieuwe voorzitter Alfons Leerkes presenteerde reeds een voorzet van een actieplan en dat werd met enthousiasme ontvangen.

Provinciale ledendag
Statenlid Mieke Hoek opperde het plan voor de organisatie van een Provinciale ledendag in het Provinciehuis en ook dat plan kreeg direct veel steun. Zo'n bijeenkomst in het Provinciehuis is bedoeld om de leden uit de provincie in aanloop naar de Provinciale Statenverkiezingen en Waterschapsverkiezingen op 20 maart 2019 nog meer bij 50PLUS Utrecht te betrekken. Ook wil men dan graag vernemen welke belangrijke zaken er op de agenda zouden moeten komen. Momenteel wordt het landelijke verkiezingsprogramma uitgewerkt en iedere provincie zal dat kunnen aanvullen met eigen onderwerpen. Mieke Hoek gaat met het bestuur en vertegenwoordigers van de Waterschappen bespreken hoe de dag ingevuld gaat worden. Alom werd gewaardeerd dat de Utrechtse Corrie van Brenk, lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, ook bij de Provinciale ledenvergadering aanwezig was. Zij ging graag in op de uitnodiging om een bijdrage te leveren aan een Provinciale ledendag in het Provinciehuis. Corrie van Brenk benadrukte dat ook andere 50PLUS Tweede Kamerleden zich waar nodig voor de Provinciale afdeling willen inzetten.

50PLUS-beurs
Van 18 t/m 22 september 2018 wordt in de Jaarbeurs in Utrecht de 50PLUS beurs gehouden (www.50plusbeurs.nl). Er wordt ook een stand ingericht door de politieke partij 50PLUS. In het verleden heeft Mieke Hoek zich daar voor ingezet en ditmaal wordt het voortouw genomen door Helena Bosch. Bezoekers kunnen in gesprek gaan over koopkracht, pensioenen en de AOW, maar ook over de zorg, wonen en werkgelegenheid. In de standpunten legt 50PLUS vanzelfsprekend de nadruk op 50-plussers, omdat die de afgelopen jaren het meeste hebben ingeleverd. Tijdens de provinciale ledenvergadering werd benadrukt dat er bij 50PLUS aandacht is voor de huidige 50-plussers, maar ook voor toekomstige generaties, die die leeftijd mogen bereiken.

Gratis nieuwsbrief
Stijging van het ledenaantal krijgt uiteraard een warm onthaal, maar ook is de partij heel blij met mensen die er voor openstaan om de gratis digitale nieuwsbrief te ontvangen en zo op de hoogte willen blijven van alle plannen en initiatieven van 50PLUS. In de afgelopen jaren heeft 50PLUS mooie doelen weten te bereiken, maar er zijn nog volop successen te behalen en daarvoor willen zich gelukkig veel enthousiaste leden en bestuurders inzetten

.

Wilt u meer weten over 50PLUS en/of u aanmelden voor de nieuwsbrief dan kunt u ook terecht op de website: www.50pluspartij.nl

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

regenboogvlag 600

Regenboogvlag. Foto provincie Utrecht.

PROVINCIE UTRECHT WORDT
"REGENBOOGPROVINCIE"

De Statenfractie van 50PLUS in de provincie Utrecht heeft samen met andere partijen de motie "Utrecht Regenboogprovincie" ingediend tijdens de Statenvergadering van 9 juli. De motie is met een ruime meerderheid aangenomen.

De indieners van de motie waren de fracties van 50PLUS, GroenLinks, D66, Partij voor de Dieren, SP en PvdA. Zij vinden dat er samen met gemeenten en relevante maatschappelijke organisaties een impuls gegeven moet worden aan het stimuleren van emancipatie en acceptatie van homoseksualiteit en transgenders (LHBTI).

De indieners vinden het onacceptabeldat  LHBTI-inwoners niet (meer) durven uit te komen voor hun identiteit. De aangenomen motie verzoekt het College van Gedeputeerde Staten dan ook om een impuls te geven aan de sociale acceptatie, veiligheid en zichtbaarheid van LHBTI's in de provincie Utrecht.

En om zich in te zetten om de veiligheid, weerbaarheid en sociale acceptatie van deze inwoners verder te bevorderen en samen met het COC en Artikel 1 Midden-Nederland te kijken naar de aard en omvang van discriminatie van LHBTI'ers in de provincie Utrecht en dit te blijven monitoren.

De provincie Utrecht sluit zich daarbij aan bij de andere regenboogprovincies Groningen, Drenthe, Overijssel, Gelderland, Flevoland, Noord-Holland, Noord-Brabant, Limburg en Zeeland.

Klik HIER om de tekst van de motie te lezen.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

STATENFRACTIE 50PLUS UTRECHT:
ZORG VOOR OUD EN JONG

oud en jong 600

Op 9 juli levert ook de Statenfractie van 50PLUS Utrecht haar inbreng bij het beantwoorden van de vraag wat de provincie in 2019 gaat doen. Op die dag stellen de Staten de kadernota en de voorjaarsnota vast. Het gaat er dan met name om hoe het provinciebestuur het beschikbare geld gaat besteden.

In een paginagrote advertentie in diverse huis-aan-huisbladen blikken alle voorzitters van de fracties in de Provinciale Staten van Utrecht vooruit op de begroting voor 2019 en geven zij inzicht in wat zij belangrijk vinden. De bijdrage van Mieke Hoek, die voor 50PLUS zitting heeft in de Utrechtse Staten, staat hieronder.

Mieke Hoek: "50PLUS pleit al jarenlang voor behoud van goed openbaar vervoer vanuit de dorpskernen met aansluiting op bestaande netwerken van tram en trein, zowel voor scholieren als voor ouderen. Het verdwijnen van zorgpunten in de nabijheid van een ieder baart 50PLUS grote zorgen.

De aantrekkende economie creëert  meer banen, maar nog steeds valt de oudere werknemer vaak buiten de boot. 50PLUS streeft naar duurzame inzetbaarheid van oudere werknemers met oog voor de fysieke belemmeringen in zware beroepen.

Een van de speerpunten van 50PLUS voor het afgelopen jaar was terugdringing van fijnstof die de gezonde lucht bedreigt in en rondom de Zuilense Ring. Verlaging van de snelheid naar 80 km per uur verbetert de leefomgeving.

50PLUS  bestrijdt leegstand van bestaande kantoorpanden door ze om te bouwen tot wooneenheden. Er is een schrijnend tekort aan woningen en seniorenappartementen. Het gebrek aan flexibiliteit vanuit de Provincie om gemeenten de benodigde ruimte te geven om te voldoen aan de opgelegde plicht om te voorzien in voldoende (levensbestendige) woningen voor hun inwoners, is voor 50PLUS onacceptabel".

 

© 30 juni 2018 (Foto: Syntus)

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 SCHONE LUCHT

Derde van rechts staatssecretaris Stientje van Veldhoven. Daarnaast, met badge, Mieke Hoek, voor 50PLUS lid van de Provinciale Staten van Utrecht.

"UTRECHT BLAAST FRISSE BRIES
IN SCHONE LUCHT-AKKOORD"

Tijdens een bezoek van staatssecretaris Stientje van Veldhoven (van het ministerie I&W). aan de provincie Utrecht heeft 50PLUS-Statenlid Mieke Hoek een aantal vragen kunnen stellen over de uitlaatgassen van de recreatievaart. Men was het er over eens dat dit een belangrijk aandachtspunt is. Het zal worden meegenomen bij de onderzoeken en dergelijke.

"Utrecht blaast frisse bries in Schone lucht-akkoord", aldus staatssecretaris Stientje van Veldhoven (ministerie Infrastructuur & Waterstaat) op 1 juni toen zij de samenwerkingsagenda Gezonde Lucht van de regio Utrecht uit handen van gedeputeerde Mariëtte Pennarts in ontvangst nam. "Utrecht laat hiermee zien dat je met veel partijen tot goede plannen kunt komen en doet op provinciaal niveau wat we landelijk willen. Zij is daarmee een inspiratiebron voor het Rijk."

Gezonde lucht is een gedeeld belang. Iedereen heeft er mee te maken en invloed op. Gedeputeerde Mariëtte Pennarts daarover: "Daarom heeft de provincie Utrecht iedereen - burgers, maatschappelijke instellingen, overheid en bedrijfsleven - uitgenodigd om mee te denken aan oplossingsrichtingen om de lucht schoner te maken. Er is gekozen voor 'co-creatie', een methode op basis van gelijkwaardige inbreng, die goed werkt bij het oplossen van complexe vraagstukken als luchtkwaliteit. "Het resultaat is een Samenwerkingsagenda met een aantal oplossingsrichtingen, waar we ook gezamenlijk mee aan de slag gaan. Het zou mooi zij als we kunnen komen tot een Alliantie Gezonde Lucht in de regio", aldus een publicatie van de provincie Utrecht.

De regio Utrecht vroeg aan de staatssecretaris om harder te sturen op bijvoorbeeld ontmoediging van het gebruik van fossiele brandstoffen, schonere stallen, het afschaffen van subsidie voor het stoken op biomassa, het versnellen van de vervanging van oude voertuigen en meer aandacht voor de fiets als vervoermiddel. Ook houtrook is een issue.
Het Longfonds, een van de deelnemers van het co-creatietraject, dankte de provincie voor het agenderen van dit probleem, dat voor veel gezondheidsoverlast zorgt. De staatssecretaris zegde toe binnenkort met een smoke-alert te komen, waarmee je eenvoudig kan zien of je die dag met je vuurtje een ander overlast bezorgt.

© 4 juni 2018

 Foto boven: Huisinga Fotografie

schone lucht 2

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

degroot1

STATENFRACTIE VAN 50PLUS WEER OP VOLLE
STERKTE MET TWEE NIEUWE COMMISSIELEDEN

De fractie van 50PLUS in de Provinciale Staten van Utrecht is weer op volle sterkte. De fractie is verstevigd met twee enthousiaste commissieleden. Nadat eerder al Thomas Eekels uit Mijdrecht als commissielid werd geïnstalleerd, volgde op 28 mei de installatie van Hedwig de Groot uit Loenen aan de Vecht. 50PLUS-Statenlid Mieke Hoek is  verguld met de versterking. Het werk in de Provinciale Staten kan nu nog beter worden gedaan.

Hedwig de Groot, lid van de Utrechtse Statencommissie Milieu, Mobiliteit en Economie (MME), kreeg als algemeen en politiek correspondent voor een krant in de Vechtstreek een brede kijk op het leven van veel verschillende mensen, hun woonplek, werk- en vrijetijdsbesteding. Haar interesse in mensen is daardoor op allerlei terreinen breed ontwikkeld.

"Politiek bedrijf je voor alle inwoners en politici moeten benaderbaar zijn. Dat gevoel kreeg ik bij 50PLUS. Mobiliteit is essentieel, voor jong en oud, en verdient volop aandacht. Het steeds vaker opheffen van buslijnen in kleine kernen is mij een doorn in het oog en ik zal mij tot het uiterste inspannen om het wegvallen van openbaar vervoersystemen tegen te gaan. De provincie heeft vele taken aangaande landelijk en stedelijk gebied. Als commissielid Milieu, Mobiliteit en Economie wil ik mij inspannen om belangen en argumenten goed te wegen om uiteindelijk een zorgvuldig  gewogen besluit te kunnen nemen", zegt Hedwig de Groot over haar motivatie om voor 50PLUS commissielid te worden in de Provinciale Staten van Utrecht.

Bij Thomas Eekels, voor 50PLUS lid van de Statencommissie Ruimte, Groen en Water (RGW), nam, na jarenlang en nog steeds werkzaam te zijn geweest in het bedrijfsleven, zijn maatschappelijke betrokkenheid alleen maar toe. Daardoor besloot hij ook politiek actief te worden. Het gedachtegoed van 50PLUS sprak hem het meest aan.

"De burgers – de ouderen van nu en de ouderen van straks – staan bij deze partij centraal en verdienen waardering voor de door hen geleverde bijdragen aan de Nederlandse samenleving en cultuur. Mijn focus ligt op 'groene' energiebronnen, zoals zonne- en windenergie maar ook voorzieningen voor recreatie in natuurgebieden en onbebouwde kom hebben mijn aandacht. Mijn wens is om een zinvolle en kwalitatief hoge bijdrage te leveren tijdens de commissievergaderingen en om de partij in de Provinciale Staten te adviseren bij de te nemen beslissingen", geeft Eekels als toelichting.

thomas1

Op de foto boven de installatie als commissielid  van Hedwig de Groot door de Commissaris van de Koning, Willibrord van Beek, met daaronder de felicitaties van 50PLUS-Statenlid Mieke Hoek. Op de foto onder is de installatie van commissielid Thomas Eekels.

© 3 juni 2018

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

vislood 600

VERONTRUSTING OVER GEVOLGEN
VISLOOD IN OPPERVLAKTEWATER
 
50PLUS vist in Utrecht niet achter het net. Met deze ietwat cryptische aanhef kan het sentiment geschetst worden van de sfeer tijdens de jongste Statencommissievergadering 'Ruimte, Groen en Water' (RGW) in de provincie Utrecht. Daarin koos de fractie van 50PLUS er nadrukkelijk voor om het woord te voeren in het dossier 'Vislood'.

Thomas Eekels, voor 50PLUS lid voor de Statencommissie RGW, voerde in de vergadering het woord naar aanleiding van een ingezonden brief van een verontruste burger over de gevolgen voor de kwaliteit van het water door het achterlaten van veel vislood in het oppervlaktewater.

De sportvisserij 'verliest' grote hoeveelheden lood gedurende het vissen. In Nederland loopt dit in het zoetwater alleen al in vele duizenden kilo's lood per jaar. Met alle gevolgen voor het milieu, waar lood niet in thuis hoort. Lood kan leiden tot hersenbeschadiging, vooral bij jonge kinderen.

In de discussie in de Statencommissie vonden 50PLUS, D66 en Partij voor de Dieren elkaar. Daarbij bracht met name 50PLUS de diverse risico's van lood in het milieu, alsook de beschikbare cijfers vanuit Rijkswaterstaat, in. 

Ondanks het standpunt van de gedeputeerde, dat oppervlaktewatervervuiling (door emissies) niet onder het provincie bestuur valt, werd duidelijk dat de commissie RGW wel degelijk vond dat het belang ook provinciale aandacht verdient.

Uiteindelijk werd overeengekomen dat de gedeputeerde zijn invloed meer zal aanwenden, binnen een zogenaamde 'green deal'-aanpak bij de verantwoordelijke waterschappen, om door zelfregulering tot een einde aan de loodvervuiling te komen. Al dan niet middels een koppeling van loodvrij vissen aan de uitgifte van visvergunningen.

© 22 april 2018

visloodalternatief 600

Op de bovenste foto voorbeelden van vislood dat in het oppervlaktewater wordt aangetroffen. Op de onderste foto commercieel verkrijgbare alternatieven voor lood in de sportvisserij.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

excursie 600 2018 16 april 1

STATENLEDEN OP EXCURSIE NAAR
DE ECOLOGISCHE CORRIDORS

Mieke Hoek, voor 50PLUS lid van Provinciale Staten van Utrecht,  en Thomas Eekels, voor deze partij lid van de Statencommissie Ruimte, Groen en Water, hebben maandag 16 april deelgenomen aan een excursie van de Staten naar de Ecologische Corridors in het Hart van de Heuvelrug.

De ecologische corridors zijn aangebracht ter voorkoming van ontsnippering van de natuur. Door middel van het weer verbinden van natuurgebieden wordt voorkomen dat diersoorten en fauna uitsterven vanwege een te klein leefgebied. De doelstelling van het project Hart van de Heuvelrug, gelegen tussen Zeist, Soest en Amersfoort, was het tegengaan van versnippering van de natuurgebieden. Daarbij werkte de provincie Utrecht nauw en intensief samen met betrokken partijen, zoals Rijkswaterstaat, Defensie, ProRail en gemeenten.

De excursie begon met een wandeling vanaf het beginpunt De Stoeterij te Soesterberg naar het ecoduct Boele Staal. De touringcar reed vervolgens langs het ecoduct Leusderheide (A28) en langs de Richelleweg in Soesterberg waar op het terrein van de voormalige tanktestbaan van het ministerie van Defensie een duurzaam bedrijventerrein is ontwikkeld.

Het ecoduct Op Hees over het spoor Utrecht – Amersfoort is aangelegd door ProRail in het kader van het Meerjarenprogramma Ontsnippering.

De excursie werd afgesloten met een bezoek aan het Ericaterrein, gelegen tussen de woonkernen Huis ter Heide en Soesterberg. Dit terrein was voorheen versnipperd eigendom van vele eigenaars en vormt nu een aaneengesloten ecologische corridor als bosverbinding noord–zuid.

© 16 april 2018

excursie 600 2018 16 april 3 

Deze foto met Mieke Hoek en Thomas Eekels is genomen op het ecoduct Boele Staal dat normaliter gesloten is voor publiek. Men verwacht dat over zo'n jaar of vijf dit ecoduct volledig begroeid is. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 receptie 2018 600

COMMISSARIS VAN BEEK HEEFT GOED
GEVOEL OVER PROVINCIE UTRECHT

"Als het goed gaat met Nederland, gaat het nog beter met de provincie Utrecht."  De Commissaris van de Koning, Willibrord van Beek, deed die uitspraak tijdens de nieuwjaarsreceptie van de provincie Utrecht op dinsdag 2 januari.

Ook Mieke Hoek, voor 50PLUS lid van Provinciale Staten van Utrecht, bezocht de receptie. Bij die gelegenheid poseerde zij samen met de Commissaris en met Corrie van Brenk (links op de foto). Van Brenk zit voor 50PLUS in de Tweede Kamer en was ook naar - sfeervolle - bijeenkomst gekomen.

De Commissaris van de Koning zei in zijn nieuwjaarstoespraak dat hij het nieuwe jaar 2018 met een goed gevoel tegemoet trad. "Een goed gevoel over Nederland en over de provincie Utrecht. Want als het goed gaat met Nederland, gaat het nog beter met de provincie Utrecht."

Van Beek wees erop, dat de voordelen van de hoogconjunctuur in deze regio, met haar hoge arbeidsparticipatie en 's lands hoogste percentage hoger opgeleiden, het best zichtbaar zijn. "Elke indicator die je kunt bedenken wijst in Utrecht de juiste kant op. Alles wat naar boven moet, gaat naar boven en alles wat naar beneden moet, gaat naar beneden. Het Bruto Regionaal Product van de provincie groeit harder dan het landelijk gemiddelde", sprak hij.

"De Commissaris van de Koning gebruikte zijn toespraak ook om uitgebreid stil te staan bij het belang van een gezonde democratie voor een goede toekomst van onze gemeenschap en het belang van het nemen van maatschappelijke verantwoordelijkheid. Vertrouwen in de toekomst, vindt hij, gaat hand in hand met een goed functionerende democratie en een betrouwbare overheid die in staat is goede krachten aan te trekken.

Terugkijkend op 2017 constateerde Van Beek dat dit door de geboekte successen een kleurrijk jaar was voor de provincie. Maar helaas was ook de kleur zwart vertegenwoordigd. "Inktzwart zelfs. We denken aan de hartverscheurende drama's rond Anne Faber en Romy en Savannah", sprak hij.

Lees HIER de volledige tekst van de toespraak van de Commissaris van de Koning.

2 januari 2018
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Artikel 1 600

PROMINENTE PLEK IN PROVINCIEHUIS

VOOR TEKST ARTIKEL 1 GRONDWET

Dankzij een motie die mede door de Utrechtse Statenfractie van 50PLUS werd ingediend, heeft een speciaal ontworpen muurschildering van Artikel 1 van de Grondwet een prominente plaats gekregen in het Huis van de Provincie. Mieke Hoek voor 50PLUS lid van Provinciale Staten, was op 11 december aanwezig bij de onthulling.

De verdeeldheid in de samenleving en discriminatie nemen toe, constateerden de initiatiefnemers van de muurschildering. Hierdoor zijn waarden als vrijheid, gelijkheid en solidariteit onder druk komen te staan. Zij vinden het daarom belangrijk dat Artikel 1 van de Grondwet bij iedere inwoner van Nederland bekend is en dat er aan de bekendheid wordt bijgedragen wanneer de tekst van het artikel op belangrijke plaatsen in de samenleving zichtbaar is, zo meldt de website van de provincie Utrecht. Om deze tekst een prominente plek te geven in het Provinciehuis dienden GroenLinks, D66, Partij voor de Dieren en 50PLUS samen een motie in die tijdens de Provinciale Statenvergadering van 6 februari 2017 werd aangenomen.

De onthulling van de muurschildering van Artikel 1 had plaats op de dag na de internationale Dag van de Mensenrechten. Op 10 december 1948 werd de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens aangenomen door de Verenigde Naties (VN). Met de onthulling van de tekst van Artikel 1 in het Huis van de Provincie, vraagt de provincie Utrecht aandacht voor mensenrechten.

Na de onthulling van de muurschildering konden de aanwezigen deelnemen aan een 'virtual reality experience'. Hoe is het als je tijdens een sollicitatiegesprek gediscrimineerd wordt vanwege je leeftijd? Hoe voel je je als er racistische opmerkingen worden gemaakt in een voetbalkantine, of als je geweigerd wordt bij een horecagelegenheid omdat je in een rolstoel zit?

Aan de hand van drie korte filmpjes liet Art.1 Midden-Nederland de kijker ervaren hoe het is om ongelijk behandeld te worden. Art.1 Midden-Nederland is een expertisecentrum voor gelijke behandeling en discriminatiezaken. Iedereen in Nederland heeft het recht om een melding te doen van discriminatie. Art.1 Midden-Nederland behandelt deze meldingen voor de inwoners van alle gemeenten in de provincie Utrecht.

Foto boven: 50PLUS-Statenlid Mieke Hoek bij de muurschildering van Artikel 1.
Foto onder: De officiële onthulling van de muurschildering werd verricht door de Statenleden Karin Boelhouwer (GroenLinks) en Ayla Schneiders (D66).

© 12 december 2017

Artikel 1A 600 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bankje600

MOTIE GEZONDE BELEVING VAN DE NATUUR

AANGENOMEN

De Utrechtse Statenfracties van 50PLUS, VVD en ChristenUnie hebben gezamenlijk een motie ingediend met als doel dat er meer bankjes in de provinciale natuurgebieden worden geplaatst en dat voor de veiligheid alle bankjes worden voorzien van unieke nummers.

In haar beantwoording omarmde Gedeputeerde Mariette Pennarts het idee en gaf aan snel te inventariseren wat er moet gebeuren om dit te realiseren, zo mogelijk met het betrekken van MBO-leerlingen. Dankzij de drie fracties kan straks nog meer worden genoten van de mooie landschappen.

De motie werd ingediend tijdens de bespreking van de provinciale Begroting 2018 op 6 november. Lees HIER de tekst van de motie.

In een artikel in de huis-aan-huis bladen over de provinciale begroting werd inwoners van de provincie Utrecht gevraagd welke ideeën zij hadden voor verbeteringen in de provincie. Daarop kwam de reactie van een inwoner dat hij graag wandelde, maar af en toe rust wilde nemen en dan miste hij bankjes. Dat bracht 50PLUS, VVD en ChristenUnie tot het gezamenlijk indienen van de motie.
 
Na diverse rampzalige natuurbranden is ontstaan, uit overleg tussen de veiligheidsregio en terreinbeheerders Provincie waterleidingbedrijf Noord-Holland (PWN) en staatsbosbeheer (Schoorl) en later uitgerold door het hele duingebied in Noord-Holland, dat het nummeren van de bankjes buiten de bebouwde kom broodnodig was om de locatie van de brandhaard zo nauwkeurig mogelijk te kunnen doorgeven aan de alarmcentrale. De nummers op de bankjes zijn gekoppeld aan GPS-coördinaten zodat de hulpdiensten snel ter plaatse kunnen zijn. Niet alleen bij brand, maar uiteraard ook in geval van andere noodsituaties waarbij politie of ambulance nodig is.

Dankzij 50PLUS, VVD en ChristenUnie in Provinciale Staten van Utrecht wordt de provincie weer veiliger en kan nog meer worden genoten van de mooie landschappen.

De bankjes zoals op de foto worden gemaakt en geplaatst door Zorgboerderij Novalishoeve op Texel. Foto: Staatsbosbeheer Texel

Voor meer informatie zie www.novalishoeve.nl en www.boswachtersblog.nl/texel

© 21 november 2017

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

spread

SPEERPUNTEN 50PLUS-STATENFRACTIE UTRECHT 2018

Meer levensloopbestendige woningen bouwen. Bussen in dorpen laten rijden. Veilige en verlichte fietspaden. Ouderen zonder baan aan een werkplek helpen. Aandacht voor schoon water.

Dat zijn enkele van de punten die de 50PLUS-fractie in Provinciale Staten van Utrecht noemt als onderwerpen die in het jaar 2018 moeten worden aangepakt. De onderwerpen worden genoemd in de bijdrage van 50PLUS aan een paginagroot artikel in een aantal huis-aan-huisbladen waarin de provincie Utrecht aangeeft wat in 2018 de aandacht verdient. Op de pagina krijgen alle fracties het woord die vertegenwoordigd zijn in de Provinciale Staten van Utrecht.

begroting 600

De statenfactie van 50PLUS Utrecht, in de staten vertegenwoordigd door Mieke Hoek, schrijft het onderstaande op de pagina in de huis-aanhuisbladen:

Steeds langer zelfstandig blijven wonen. Goed streven, vindt 50PLUS, maar er zijn nog steeds veel te weinig levensloopbestendige woningen. De focus moet dus liggen op het bouwen van deze woningen.

In de kleine kernen ondersteunt 50PLUS burgerinitiatieven, zoals ontmoetingsplekken in bibliotheken en maatwerk voor openbaar vervoer. Laat de bus ook rijden in dorpen waardoor langer zelfstandig wonen mogelijk wordt.

Veilige en verlichte fietspaden zonder obstakels, zoals paaltjes waardoor ook de scootmobielgebruiker toegang heeft tot deze paden. Oplaadpunten voor E-Bikes langs fietsroutes bevorderen het gebruik van de fiets, en dat zorgt weer voor de benodigde beweging van ouderen.

Werkloosheid onder ouderen is nog veel te hoog. Wel langer moeten doorwerken terwijl er geen arbeidsplaatsen beschikbaar zijn. 50PLUS stelt dat teloorgang van opgebouwde werkervaring  kapitaalvernietiging is. De provincie Utrecht moet zich inspannen om ook de oudere werknemer aan een werkplek te helpen.

50PLUS vraagt aandacht voor schoon water. Grote vervuiler van het water zijn de medicijnen die door het toilet worden gespoeld. Het kost heel veel geld om het water hiervan te zuiveren. 50PLUS hamert  op voorlichting zodat iedereen ongebruikte medicijnen terugbrengt naar de apotheek of huisarts.

Hoeveel de provincie Utrecht het aankomende jaar gaat uitgeven en waaraan wordt bepaald in de begroting, het huishoudboek van de provincie. Het college van Gedeputeerde Staten legt hiervoor een voorstel voor aan Provinciale Staten. Die bepalen op 6 november 2017 waar het beschikbare geld uiteindelijk naar toe gaat.

Het  begrotingsvoorstel 2018 van Gedeputeerde Staten van Utrecht kan ook HIER worden bekeken.

© 26 oktober 2017

Op de foto boven: Op het congres Waterdag Provincie Utrecht van 2 oktober 2017 was een van de onderwerpen de vervuiling van het water als gevolg van via het riool gedumpte medicijnen.

Op de foto midden: Het begrotingsvoorstel van Gedeputeerde Staten van Utrecht. Provinciale Staten behandelen dit voorstel op 6 november.


 

ipodrenthe600

IPO JAARCONGRES 3 EN 4 OKTOBER 2017

PROVINCIES ZIJN ONMISBAAR BIJ ENERGIETRANSITIE

De energietransitie is geen luxe, maar noodzaak. En de provincies zijn daarbij onmisbaar. Zij zijn de middenvelder die ieder elftal nodig heeft. Niet altijd even opvallend, maar wel broodnodig.

Deze rol van de provinciale besturen schetste IPO-voorzitter Ank Bijleveld-Schouten op het jaarlijkse IPO-congres dat dit keer gehouden werd in Emmen. Ruim 450 personen bespraken op 4 oktober in Emmen met elkaar wat genoemd werd 'één van de grootste  maatschappelijke opgaven van deze eeuw: de energietransitie'.

Ook Provinciale Statenleden van 50PLUS namen aan dit congres deel. Onder hen Mieke Hoek, die namens 50PLUS zitting heeft in Provinciale Staten van Utrecht.

Dat er energie uit de provincies komt, bleek ook uit de twaalf workshops die door de provincies waren georganiseerd. Zo gaf gastprovincie Drenthe een demonstratie van de pas ontwikkelde 'Energy Game' waarbij deelnemers werden uitgedaagd om met behulp van een digitaal spel het landschap in te richten met duurzame energietechnieken. Het doel was een dorp of stad energieneutraal te maken, met keuzes waarin alle partijen (bewoners, energieleveranciers, maatschappelijke organisaties, etc.) zich konden vinden. Net als in de praktijk, bleek dat geen eenvoudige opgave. De provincie Drenthe gaat binnenkort om tafel met gemeenten om te kijken hoe deze vorm van serious gaming in de praktijk kan worden ingezet. 

Brabant, de provincie die de grootste emissieloze busvloot van Europa heeft en één van de koplopers is als het gaat om de ontwikkeling van de laadinfrastructuur, liet zien hoe deze investeringen tot stand zijn gekomen en wat ze in de praktijk hebben opgeleverd.

In de workshop van Gelderland verkenden de deelnemers de mogelijkheden om de energietransitie te versnellen.

Enkele conclusies waren dat de energietransitie leidend moet zijn bij het opstellen van de provinciale omgevingsvisie en dat er leiderschap met oog voor draagvlak nodig is.

opidrenthe600

IPO-voorzitter Bijleveld-Schouten benadrukte op het congres het belang van samenwerking tussen de overheden; ieder vanuit zijn eigen kracht en rol, waarbij de opgave centraal staat. Als voorbeeld refereerde zij aan de gezamenlijke investeringsagenda 'Naar een duurzaam Nederland' van provincies, gemeenten en waterschappen, waarmee de medeoverheden de overgang naar een energieneutraal, circulair en klimaatbestendig Nederland versnellen. Deze agenda is onlangs ook aangeboden aan de onderhandelaars aan de formatietafel voor een nieuw kabinet. Bijleveld pleitte voor een programmatische aanpak rond de energietransitie. "Wij vragen het nieuwe kabinet een meerjarig nationaal programma – tot 2030 – dat zekerheid biedt. Ook financieel."

Het Inter Provinciaal Overleg, kortweg IPO, is een vereniging, waarvan alle Nederlandse provincies lid zijn. Het behartigt de belangen van de provincies en biedt een platform voor onder meer het optimaliseren van de condities waaronder provincies werken en het stimuleren van provinciale vernieuwingsprocessen.

Voor meer informatie over het IPO zie www.ipo.nl 

Op de foto boven: Statenleden van 50PLUS uit verschillende provincies.  Van linksaf: Marcel Bruins, Frans Bergwerf, Mieke Hoek, Henk van der Linden, Leendert Losser, Willem Willemse en Fred Kerkhof. Op de foto midden: IPO-voorzitter Ank Bijleveld-Schouten.

(c) 10 oktober 2017

 


glas water 600

CONCLUSIE WATERDAG:

ELKAAR NODIG BIJ COMPLEXE WATERPROBLEMEN

In Fort Voordorp in Groenekan had maandag 2 oktober de eerste Provinciale Utrechtse Waterdag plaats. De dag draaide om het versterken van de samenwerking door het uitwisselen van kennis en ideeën. Ook het Utrechtse 50PLUS-Statenlid Mieke Hoek bezocht de bijeenkomst.

In Groenkan waren veel sprekers en anderen van verschillende disciplines. Vertegenwoordigd waren onder meer de provincie Utrecht, de vier regionale waterschappen, belangenorganisaties, zoals LTO en de Nederlandsche Fruittelers Organisatie, en andere overheden, zoals gemeentebesturen en Statenleden, en beheerders van rioolwaterzuiveringsinstallaties.

Ze spraken over onderwerpen als ruimtelijke adaptatie, bodemdaling, medicijnresten, versterking van de Lekdijk, zoetwatervoorziening en gewasbeschermingsmiddelen. Tijdens het ochtendprogramma werd al snel duidelijk dat overheden en belangenorganisaties elkaar nodig hebben om deze complexe problemen op te lossen. De korte dialogen op het podium werden tijdens het middagprogramma voortgezet in de workshops. In deze kleinere settings kwamen verschillende oplossingsrichtingen op tafel. Deelnemers wisselden veelvuldig contactgegevens uit om op een later moment verder te praten. Hieruit bleek de grote wil onder de aanwezigen om samen te werken.

Een niet te verwaarlozen probleem is de vervuiling van het water door het doorspoelen door de wc van medicijnen, zo werd onder meer geconstateerd. Ook het vele gebruik van medicijnen geeft zorgen. Medicijnresten komen via ontlasting en urine bij de rioolwaterzuiveringsinstallaties terecht.

Op de website van de provincie Utrecht werd over de provinciale Waterdag onder meer geschreven: "Uitsmijter van de dag was het inspirerende verhaal van Marius Smit, de oprichter van de Plastic Whale Foundation. https://plasticwhalefoundation.com Met humor en in alle openheid vertelde hij over zijn missie om iets te doen aan de 'plastic soep'; de enorme berg plastic die onze grachten, rivieren, zeeën en oceanen vervuilt. Zijn idee is uitgegroeid tot een bedrijf met acht eigen sloepen waarmee plastic uit de grachten van Amsterdam wordt gevist. Hij had dit niet kunnen bereiken zonder de hulp van en samenwerking met verschillende organisaties. Zijn verhaal werd met veel enthousiasme door de aanwezigen ontvangen. Een mooie afronding van een dag waarin samenwerking centraal stond."

© 4 oktober 2017

 


 MiekeHoek25092017

MOTIE: SNELHEID MOET NAAR 80 KM OP

NOORDELIJKE RING UTRECHT/ZUILENSE RING

Namens de fractie van 50PLUS en mede de SP en de PvdD is in de Provinciale Staten van Utrecht een motie ingediend die behelst de snelheid van de Noordelijke Ring Utrecht (NRU N230)/Zuilense Ring (tussen de A27 en A2) terug te brengen naar één snelheid van 80 km per uur.

In de Statenvergadering van maandag 25 september werd de motie behandeld en vervolgens doorgeschoven naar de Commissievergadering Mobiliteit, Milieu en Economie van 9 oktober. Met als argument dat het van groot belang is dat zodoende meer info beschikbaar komt en dat insprekers de mogelijkheid krijgen hun standpunt uiteen te zetten.

De Statenleden menen ook meer tijd nodig te hebben om zich te laten informeren. Daardoor is er meer kans op een breed draagvlak om de gewenste doelen te bereiken.

In de gezamenlijke motie van 50PLUS  (Statenlid Mieke Hoek, op de foto op het scherm), SP en PvdD wordt onder meer opgemerkt dat de gezondheid van de inwoners het hoogste goed is en er alles aan gedaan moet worden om dit te borgen. Alsook dat luchtverontreiniging schadelijk is voor de gezondheid en milieu. Bovendien wordt gewezen op de zorgplicht om schadelijke gevolgen van luchtverontreiniging voor de menselijke gezondheid en milieu te vermijden, te voorkomen of te verminderen.

Volgens de indieners van de motie is bij één snelheid van 80 km per uur op de Noordelijke Ring Utrecht (NRU N230)/Zuilense Ring (tussen de A27 en A2) de uitstoot van stikstofdioxide, fijn en ultrafijnstof het laagste.

Een en ander moet volgens de motie worden geborgd in een overeenkomst tussen alle deelnemende partners die betrokken zijn bij de opwaardering van het betreffende traject.

Klik HIER om de volledige tekst van de motie te lezen.

© 25 september 2017

 


miekemartine600 

STATENLID MIEKE HOEK BEZOEKT PRINSJESDAG

Mieke Hoek, voor 50PLUS lid van Provinciale Staten van Utrecht, en 50PLUS Eerste Kamerlid Martine Baay waren op de derde dinsdag van september aanwezig bij de plechtigheden rond Prinsjesdag.

Grote beleidsplannen werden er niet gepresenteerd in de Troonrede, die werd uitgesproken door koning Willem Alexander. Het ontbreken van die plannen had te maken met het feit dat het zittende kabinet van VVD en PvdA demissionair en daardoor vrijwel vleugellam is. Bovendien werden diverse kabinetsvoornemens eerder dagen al gelekt. Anders dan andere jaren waren er nu in de dagen na Prinsjesdag geen Algemene Politieke Beschouwingen. Zodra er een nieuw kabinet is, wordt er een debat over de dan af te leggen regeringsverklaring gehouden.

Plannen van het kabinet hebben ook hun uitwerking op de provincies en op het werk van de statenleden in de provincies. Politici van 50PLUS, landelijk en provinciaal, kijken met grote spanning naar de regeringsverklaring uit. Zij vragen zich af wat het nieuwe kabinet te bieden heeft voor met name de mensen voor wier belangen 50PLUS opkomt.

Een uitspraak die premier Rutte tegenover de media deed na afloop van de plechtigheden in de Ridderzaal beloofde niet veel goeds. De premier zei dat het klimaat in ons land nu dusdanig is dat de lonen flink omhoog kunnen en moeten. Over mensen met een AOW/pensioenuitkering repte Rutte niet. Dat houdt het risico in dat de afstand tussen werkenden en niet-werkenden nog groter wordt dan die al is.

De politici van 50PLUS zullen er al het mogelijke aan doen te voorkomen dat dit risico werkelijkheid wordt. Sterker nog: 50PLUS zal zich er hard voor maken dat de afstand kleiner wordt.

© 24 september 2017

koets600

 


 utrecht600

JAARLIJKS UITJE STATENLEDEN UTRECHT

Leden van Provinciale Staten van Utrecht hebben hun jaarlijkse uitje gehouden. Ook Statenlid Mieke Hoek van 50PLUS (links op de foto) deed er aan mee. De dag bestond uit ontspanning en informatie.

Het uitje op vrijdag 1 september begon met een presentatie over informatieveiligheid en privacy.  Een tweede informatief onderdeel betrof een interactieve bijeenkomst over integriteit.

Vervolgens gingen de Statenleden, onder wie een deel per fiets, naar een dakterras van een grote parkeergarage. Daar kregen zij uitleg over en een presentatie van het Science Park De Uithof en de  Uithoflijn, de Regiotram Utrecht (foto onder). Ook werd een fietstocht gemaakt via Amelisweerd en de N411, met uitleg over de verkeerssituatie

De fractie van 50PLUS deed ook mee aan de beklimming van de Domtoren. Hetgeen tot de uitspraak leidde dat maar weer eens bleek hoe taai en volhardend 50plussers zijn.

Het jaarlijkse Statenuitje werd afgesloten met een dinerbuffet op een nogal uitzonderlijke locatie, namelijk restaurant De Lik, wat een leegstaande gevangenis bleek te zijn. Wellicht is dat een signaal dat de bezuinigingen ook bij Provinciale Staten Utrecht hebben toegeslagen.

© 2 september 2017

tram600


 

VOETPAD NAAR BUSHALTE ABCOUDE

OFFICIEEL GEOPEND

Op donderdag 13 juli is het voetpad van Abcoude naar de Carpoolplaats bij de A2 geopend. Deze is tot stand gekomen door inzet van de fractie van 50PLUS Utrecht. Dit voetpad was nodig omdat de bushalte voor de buslijn 126 van Abcoude naar Mijdrecht was komen te vervallen en verplaatst naar de carpoolplaats bij de A2. De voetgangers moesten via een onverlicht brom- en fietspad naar de carpoolplaats.

Dit was onverantwoordelijk en onveilig vond de fractie. De fractie van 50PLUS heeft Veilig Verkeer ingeschakeld en gevraagd om de situatie te bekijken en met een rapport te komen. Dit rapport maakte de provincie en de gemeente met de grond gelijk en er moest met spoed een voetpad komen. Martine Baay en Mieke Hoek waren bij de opening aanwezig

Voor meer info zie de link naar RTV Utrecht en het artikel in een huis aan huisblad.

http://www.rtvutrecht.nl/nieuws/1639547/voetpad-en-verlichting-tussen-abcoude-en-carpoolplaats-a2.html

 

Abcoude2

 

Artikel in Huis aan huisblad "Het Witte Weekblad" in de gemeente De Ronde Venen waar Abcoude onder valt:

Het heeft wat voeten in de aarde gehad en Mieke Hoek, Statenlid voor 50PLUS in de provincie Utrecht, Martine Baay Eerste Kamerlid voor 50 PLUS en Cees Spanbroek van de OBV, Ouderenbelangenvereniging, hebben heel wat werk moeten verzetten voor het zover was maar uiteindelijk is het toch gelukt en op 13 juli werd het voetpad naar de Carpoolplaats in Abcoude officieel geopend.

 

abcoude3
Foto: Caroline Stroer

Naar aanleiding van vele bezorgde brieven van inwoners uit Abcoude heeft Mieke Hoek een initiatiefvoorstel ingediend bij de Staten. De aanleiding was het feit dat na de nieuwe concessie van vervoerder Syntus de bushalte in de Piet van Wijngaerdtlaan in Abcoude verplaatst is naar de carpoolplaats aan de A2. De nieuwe halte ligt op 800 meter afstand van de vroegere halte en kan door voetgangers alleen bereikt worden via het fietspad dat langs de Burg. Des Tombesweg ligt.

Het gebruik van het fietspad zorgt voor gevaarlijke situaties omdat het in beide richtingen gebruikt wordt. Ook is er sprake van onvoldoende verlichting. 'De kwestie is aangekaart bij Veilig Verkeer Nederland maar dat duurde ongeveer vijf maanden en er gebeurde niets', meldt Hoek. Martine Baay vervolgt: 'We hebben toen het bestuur van Veilig Verkeer Nederland benaderd en binnen een week kregen we antwoord en kwam iemand van Veilig Verkeer Nederland de situatie bekijken.

Daaruit kwam een rapport waarin Veilig Verkeer aangaf dat het hier inderdaad om een gevaarlijke situatie ging. Hun aanbeveling was om gebruik te maken van de brede tussenberm direct na de rotonde binnen de kom om de afstand tussen twee haltes te verkleinen. Veilig Verkeer adviseerde om met spoed openbare verlichting aan te brengen langs het hele fietspad en tevens het trottoir vanaf de Piet van Wijngaerdtlaan door te trekken tot aan de carpoolplaats.

De motie ingediend door de VVD waarin zij pleiten voor directe aanleg van een voetpad voorzien met bankjes en verlichting werd unaniem overgenomen door de raad. Na gesprekken tussen wethouder Alberta Schuurs en Gedeputeerde Jacqueline Verbeek is overeengekomen om de kosten te delen dus 50/50 voor zowel gemeente als provincie.

Op verzoek van 50 PLUS is nu ook het bushokje aan alle kanten dichtgemaakt maar wel transparant. Het wachten is nu alleen nog op de zes lichtmasten die door City Tec zullen worden aangesloten op het elektriciteitsnet van Stedin. Een woordvoerder van Stedin geeft aan dat Stedin de vergunning hiervoor heeft aangevraagd bij de gemeente. Die is verleend en volgens City Tec zullen in de laatste week van juli de lantaarnpalen geplaatst worden.


 

BELLOPAD IN VINKEVEEN GEOPEND

BELEEF CULTUUR EN NATUUR LANGS HET OUDE SPOOR

 

wandelingklein

 

Maandag 26 juni is het BELLOPAD officieel geopend.

De Provinciale Staten heeft subsidie voor de realisatie goedgekeurd.

Martine Baay, fractiemedewerker en Mieke Hoek, Statenlid waren voor

de opening uitgenodigd en hebben de wandeling naar de plaats van

de opening gemaakt. Dit was maar een stukje van een half uurtje.

De totale wandeling is ongeveer 5 uren.

Het BELLOPAD is een prachtig wandelpad van Uithoorn naar Abcoude.

Aangelegd over een voormalige spoorroute.

De naam BELLO komt van de laatste locomotief die de route heeft gereden.

Voor meer informatie kijk op www.bellopad.nl


 

KADERNOTA 2017 PROVINCIE UTRECHT

 

Onlangs heeft de Provinciale Staten de Kadernota behandeld.

WAT GAAT DE PROVINCIE UTRECHT DOEN IN 2018?

De fractie van 50PLUS heeft de volgende opmerkingen gemaakt.

Aandacht voor ouderen en arbeidsmarkt

Mieke Hoek: "50PLUS Vindt het belangrijk dat er, naast onderwijs en arbeidsmarkt voor jongeren, ook aandacht blijft voor arbeidsmarkt en ouderen. Zij hebben veel ervaring die ingezet kan worden bij het leerproces voor jongeren.

Bereikbaarheid

Bereikbaarheid één van de speerpunten van 50PLUS. Goed Openbaar Vervoer met goede aansluitingen op het bestaande netwerk. Haltes op redelijke loopafstand zijn noodzaak.

Levensloop bestendig bouwen

Bij inbreilocaties moet niet alleen aan sociale sectorwoningen gedacht worden maar. Er moet ook levensloop bestendig gebouwd worden. Dit is belangrijk voor de doorstroming in de woningmarkt. Men moet steeds langer zelfstandig blijven wonen. Dan moet er ook voldoende aangepaste woningen voor ouderen zijn om dat mogelijk te maken.

Meer mogelijkheden voor de fiets

50PLUS is tevreden dat er aandacht is voor meer fietsstimulering bij verschillende projecten in de provincie. Bewegen is gezond. Meer mogelijkheden voor de fiets zorgen ervoor dat mensen de auto thuis laten staan en de fiets pakken.

Toegankelijkheid minder validen

Daarnaast blijft 50PLUS aandacht vragen voor de toegankelijkheid voor minder validen in onder meer recreatiegebieden. Obstakels moeten geen belemmering zijn voor de doorgang. Hier vindt 50PLUS helaas te weinig van terug in de kadernota".


 

 

 


 

ALGEMENE LEDENVERGADERING 50PLUS

 

Afdelingsbestuur Utrecht met Statenlid Mieke Hoek

 

Op de Algemene Ledenvergadering van 50PLUS van 17 juni jl. die druk bezocht werd waren tevens aanwezig van de Afdeling Utrecht.

Van links naar rechts: Chris Portengen (Vice Voorzitter), Theun de Gast (Bestuurslid), Mieke Hoek (Statenlid) en Richard Postma (Voorzitter).


 

NIEUWE LANDELIJKE VOORZITTER

50PLUSPARTIJ BENOEMD

 

Nieuwe Voorzitter Jan Zoetelief

Tijdens de vergadering werd Jan Zoetelief, met een grote meerderheid van stemmen gekozen tot nieuwe Voorzitter.

Jan Nagel kreeg als afscheid een prachtig portret van hemzelf aangeboden.


 

NATIONAAL PARK HEUVELRUG EEN FEIT

 

 Nationaal Park Heuvelrug

 

Statenlid Mieke Hoek bezocht op 7 juni de bijeenkomst Nationaal Park Heuvelrug waarbij het uitgangspunt is één Nationaal Park Heuvelrug van Grebbeberg tot Gooimeer waarmee de bijzondere natuur beschermd en ontwikkeld kan worden.

Zie voor meer info [klik hier]


 

LEDENVERGADERING

AFDELING UTRECHT 17 MEI

 Ledenvergadering afdeling Utrecht 50PLUS 17 mei 2017

Uit Utrecht geen nieuws? 

Nu dat was in feite het omgekeerde. De extra ledenvergadering  17 mei leverde veel nieuws. Dat ging van indringende vragen over het doen en laten van 50PLUS tot aanmeldingen voor het Provinciaal bestuur. Dat leverde serieuze kandidaten op om in de verkiezingen voor de gemeenteraad mee te doen. En het toonde hoe en energiek en betrokken vele ouderen zijn, ook als ze de 65 gepasseerd zijn om  over hun brede kennis maar te zwijgen.

Ouderen zijn rijk. Natuurlijk is dat zo wanneer de hypotheek na veertig jaar aflossen tenslotte afbetaald is terwijl en er ook nog een klein spaarpotje is. Jongeren mopperen intussen dat zij arm zijn. Begrip voor een heel leven hard werken en zuinig zijn bestaat niet bij hen.

Dat geeft 50PLUS nog een mooie taak zoals er wel meer zijn die nodig aan gepakt moeten worden. Begrip voor elkaar kweken is daar de basis van. En daarom is het zo interessant om te zien dat senioren daar nog steeds voor klaar staan. De motivatie komt uit ervaring en kennis en de wil om die beschikbaar te stellen.

De foto spreekt voor zichzelf.  Wat een energie!

Herman Troost


 

MIEKE HOEK GEINSTALLEERD LID 

PROVINCIALE STATEN UTRECHT

Op 26 maart 2015 werd Mieke officieel geinstalleerd als statenlid van de Provinciale Staten van Utrecht, en wij waren daarbij. Wij feliciteren haar van harte! Dat deed de Commissaris van de Koning van Utrecht, Willibrord van Beek, ook.

Het Utrechtse team is blij met Mieke en heeft er alle vertrouwen in dat zij zich volop in zal zetten voor de ouderen in de provincie, zoals zij dat de afgelopen vier jaar ook met verve deed. 

InstallatieMieke 

Mieke ontvangt bloemen van Willibrord van Beek


 

50PLUS UTRECHT BEDANKT ALLE 50PLUS KIEZERS

Publicatie1

Mieke en logo 50PLUS

Mieke Hoek blijft lid van de Provinciale Staten van Utrecht volgens de laatste prognoses. 50PLUS heeft in Utrecht een 'dikke' zetel behaald. Zij heeft zich enorm ingezet tijdens de campagne, samen met het team Utrecht. Chapeau Mieke!
Zoals het er nu uitziet, komt 50PLUS met twee zetels in de Eerste Kamer.


 

OPROEP IN DE TELEGRAAF EN HET AD

U kunt de advertentie downloaden en op uw raam en op kantoor ophangen. Maar vooral adviseren wij u te STEMMEN OP 50 PLUS!

Advertentie50PLUSinlandelijkebladen AdvertentieFacebook50PLUS50

Oproep in Telegraaf en AD                     Oproep op Facebook

 


 

MIEKE IN DE MEDIA

 

Artikel '50PLUS slaat de noodtrom voor de senioren' in VAR Nieuwsblad op 16 maart 2015.

Artikel en uitzending over Utrechts lobbywerk in Brussel op RTV Utrecht op 11 maart 2015 (uitzending rechtsboven op webpagina).

Uitzending over Provinciale verkiezingen op U in de Wijk op 10 maart 2015.

Debat Provinciale verkiezingen op RTV Utrecht op 7 maart 2015.

Interview met Radio 1 over gratis openbaar vervoer voor 65-plussers op 5 maart 2015.

Artikel over campagne cruise in Vechtstroom van 4 maart 2015. 

Interview met RTV Stichtse Vecht op 18 februari 2015. 

Standpunten partijen over verbreding A27 met commentaar van 'Burgerinitiatief Laat Lunetten niet stikken'. 


 

UTRECHTSE 50PLUS CAMPAGNE CRUISE 12 MAART:

'de film'

 

Landelijk en provinciale politici hadden zich voor de boottocht ingescheept op MS De Tijd, met als doel de kiezer te ontmoeten. Onderweg werden diverse halteplaatsen in de gemeente Stichtse Vecht aangedaan. Velen stapten bij de halteplaatsen op de campagneboot en maakten kennis met lijsttrekker Mieke Hoek en de de kandidaten van de kieslijst.

Dat alles onder het genog van een kopje koffie, koek en een heerlijk lentezonnetje.

Bekijk hier de film.

 Het Utrechtse vaarteam

Onderwegcampagnecruise12maart2015 2

Ruimte voor 50PLUS met zicht op Loenen aan de Vecht


 

 

50PLUS UTRECHT SLAAT ALARM BIJ DE DOM

 

IN DE STAD UTRECHT

 

Op 13 maart sloeg Martin van Rooijen, kandidaat 1e Kamer, de alarmtrom.

Doel: aandacht voor achteruitgang koopkracht ouderen. De maatregelen van het kabinet, waaronder bezuinigingen in de zorg en aanpak pensioenen, hebben grote gevolgen voor ouderen.

Op termijn betekent dit een enorm verlies in inkomen, ook voor jongeren.

Dit moet stoppen.

 


Mieke spreekt de noodrede uit


 

LIJSTREKKER MIEKE HOEK IN PROVINCIAAL

 

LIJSTTREKKERSDEBAT RTV UTRECHT

 

Het debat is uitgezonden op 7 en 8 maart.

 

DebatRTVUtrecht3maart2015

Mieke Hoek in debat.


 

DE VERKIEZINGSKRANT IS UIT

 

Lees in de krant wat 50PLUS in de provincies wil.

Hoofdthema is behoud van koopkracht, maar u leest ook over de andere thema's.

Verder stellen alle provincies zich aan u voor.

Verkiezingskrant PS2015


 

UTRECHT PLAKT

 

De campagne is volop aan de gang en nog steeds worden er posters geplakt.

De Utrechtse lijsttrekker Mieke Hoek en voorzitter Herman Troost waren de eerste plakkers.

Posters plakken 2015 IMG 4061

Mieke en Herman plakken de eerste posters voor de verkiezingen Provinciale Staten


 


Waterschapsnieuws

Sluitingstermijnen kandidaatstelling Waterschappen: Rivierenland: 14 september a.s.; Vallei-Veluwe: 14 september a.s.; Stichtse Rijnlanden: 6 oktober a.s.; Amstel-Gooi-Vecht: nog niet bekend. Informatie hierover bij: wil.bouwman@50pluspartij.nl of telefoon naar 0342-451884.

provinciehuis 250

Het Huis der Provincie van Utrecht.

Privacyverklaring

Als gevolg van de nieuwe privacywetgeving kent ook 50PLUS een privacyverklaring. Deze verklaring informeert u onder meer hoe 50PLUS persoonsgegevens verwerkt, welke doeleinden 50PLUS hiervoor heeft en welke privacyrechten u heeft. Deze privacyverklaring is van toepassing op alle verwerkingen van persoonsgegevens binnen 50PLUS. Klik HIER om kennis te nemen van de volledige tekst van de verklaring.

Publieksjaarverslag
waterschap

Het publieksjaarverslag 2017 van Waterschap Vallei en Veluwe is gepubliceerd. Ook 50PLUS heeft zitting in dit waterschap. Het nieuwsbericht op de website van het waterschap met een link naar dit online document staat hier: https://www.vallei-veluwe.nl/actueel/actuele-thema/publieksjaarverslag/


 

nederland1