banner 01

vislood 600

MOTIE VRAAGT OM VISLOOD IN WATER
ZO SNEL MOGELIJK TE STOPPEN

Op initiatief van de Statenfractie van 50PLUS zal  in de provincie Utrecht worden onderzocht hoe het gebruik van vislood zo snel mogelijk gestopt kan worden. Dit onderzoek zal plaats hebben in overleg van de provincie met de Utrechtse gemeenten en waterschappen.

Fractieleider Mieke Hoek van 50PLUS Utrecht en Statenlid Willem van der Steeg van de PvdD dienden om dit onderzoek voor elkaar te krijgen hierover een motie is. Die is met ruime meerderheid door Provinciale Staten aangenomen. De voorstemmende partijen zijn 50PLUS, PvdD, PvdA, FvD, Groen Links, PVV, D66 en DENK. Tegen stemden VVD, CDA, ChristenUnie en SGP.
 
De waterschappen hebben op 22 mei 2018 samen met andere partijen de Green Deal Sportvisserij Loodvrij gesloten. Daarbij streven de partijen bij de Green Deal ernaar om binnen 10 jaar het gebruik van lood in de sportvisserij te stoppen.

Dit streven, zo is in de motie benadrukt,  wordt niet geborgd door een algemeen verbindend voorschrift en het resultaat hangt volledig af van goodwill van de partijen. De indieners van de motie stellen ook dat de provincie Utrecht, net als gemeenten en waterschappen, zelf ook visrechten bezit die vergeven kunnen worden en dat de provincie kaderstellend is voor de waterschappen.

Door het aannemen van de motie stellen Provinciale Staten zich op het standpunt dat tien jaar een te lange termijn is om loodgebruik door hengelaars weg te krijgen uit de Utrechtse wateren.

Door het gebruik van lood door hengelaars komt, volgens deskundigen, naar schatting jaarlijks 54.000 kilo lood in het zoete oppervlaktewater terecht en jaarlijks 470.000 kilo in zee- en kustwater. De Loodcode van Sportvisserij Nederland stelt: "Lood hoort niet in het milieu. Het is gevaarlijk voor mens en dier".

Loodgebruik brengt naast een bron van vervuiling voor het milieu ook directe gezondheidsrisico's met zich mee. Bij het verwerken van lood voor vislood komen giftige dampen vrij die kunnen worden ingeademd en die als zeer fijn loodstof binnen enkele tientallen meters neerslaan. In Europese regelgeving wordt lood aangemerkt als een groot risico voor het watermilieu.

Klik HIER om kennis te nemen van de volledige tekst van de motie. Er is een brief over dit onderwerp aan Provinciale Staten afkomstig van van www.stichtinggezondwater.nl

visloodalternatief 600

Op de bovenste foto voorbeelden van vislood dat in het oppervlaktewater wordt aangetroffen. Op de onderste foto commercieel verkrijgbare alternatieven voor lood in de sportvisserij.

© 20 september 2019

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 A2a


INITIATIEF  50PLUS OVER SNELHEID
OP A2 KRIJGT BREDE STEUN

Provinciale Staten van Utrecht stemmen in hun vergadering van 25 september over een motie waarvoor het initiatief werd genomen door de fractievoorzitter van 50PLUS, Mieke Hoek. In de motie wordt Gedeputeerde Staten van Utrecht gevraagd het verzoek van de gemeenten Stichtse Vecht en De Ronde Venen te honoreren om samen op te trekken tegen het voornemen van de rijksoverheid om de snelheid op de A2 overdag te verhogen naar 130 Km/u.

Naar aanleiding van het verzoek van Stichtse Vecht en De Ronde Venen heeft Mieke Hoek het initiatief genomen om samen met Statenlid Julie d'Hondt van de Partij van de Arbeid een motie voor te bereiden voor de komende Statenvergadering op 25 september. In totaal hebben 11 van de 13 politieke partijen in de Staten de motie ondersteund. Te weten 50PLUS, PvdA, GroenLinks, SP, CDA, Forum voor Democratie, D66, CU, SGP, PvdD en DENK.

Inmiddels heeft de Raad van State het stikstofbeleid van de overheid afgekeurd. Dat heeft onder meer als consequentie dat de maximumsnelheid op de snelweg A2 tussen Amsterdam en Utrecht  overdag voorlopig 100 kilometer per uur blijft. Ondanks de uitspraak van de RvS zal de motie nog wel worden ingediend en naar verwachting worden aangenomen in de Statenvergadering van 25 september. Mieke Hoek: "Met zo'n grote meerderheid van indieners moet dat lukken. Al is het maar voor je weet maar nooit. Het is nu uitstel, maar nog geen afstel."

De Minister van Infrastructuur en Waterstaat maakte enige tijd geleden het voornemen bekend om de snelheid op de A2 tussen Amsterdam en Utrecht na de zomer te verhogen overdag naar 130KM/u. In het najaar van 2015 speelde dezelfde dreiging ondanks het feit dat de belofte is gedaan dat bij de verbreding van de A2 naar 5 rijstroken aan beide zijden de snelheid op 100Km/u zou blijven.

Vanuit de belendende gemeenten Stichtse Vecht en De Ronde Venen was hier veel verzet tegen en ook in de Provinciale Staten is op 2 november 2015 met een ruime meerderheid een motie  tegen de beoogde verhoging aangenomen.

In 2016 is de snelheid ondanks veel verzet, de belofte negerende, voor de nacht omhoog gegaan van 100Km/u naar 130Km/u. Na het huidige voorstel om alsnog overdag de snelheid te verhogen van 100Km/u naar de 130Km/u hebben de beide gemeenten Stichtse Vecht en De Ronde Venen een brief gestuurd naar het college van Gedeputeerde Staten van de provincie Utrecht met het verzoek om met de minister in gesprek te gaan om de rijsnelheid naar de 130Km/u op het voorgenomen traject niet te realiseren.

Een van de belangrijke argumenten is de onlangs gedane uitspraak van de Raad van State in het kader van de PAS (Programma Aanpak Stikstof) om oorzaken die verhoging van stikstof tot gevolg hebben te minimaliseren. Zeker daar waar onder meer Natura 2000-gebieden zijn. Dit is ook zo nabij het gedeelte van de A2 tussen Amsterdam en Utrecht, zoals bijvoorbeeld de Natura 2000-gebieden Oostelijke Vechtplassen en Botshol.

De door Mieke Hoek geïnitieerde motie weet zich verzekerd van de steun van 38 van de 49 zetels in de Provinciale Staten. Dat betekent een bundeling van krachten met de opdracht aan het college van Gedeputeerde Staten om zich aan te sluiten bij het verzet van de beide genoemde gemeenten en in overleg te gaan met de Minister van Infrastructuur en Waterstaat.
 
Klik HIER om kennis te nemen van de motie voor 25 september.
 
© 17 september 2019
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ledenver mei 2019 600


50PLUS WIL IN HELFT VAN UTRECHTSE GEMEENTEN

MEEDOEN AAN RAADSVERKIEZINGEN

50PLUS in de provincie Utrecht heeft de ambitie om in 13 van de 26 gemeenten in de provincie mee te doen aan de gemeenteraadsverkiezingen van 2022. Om dit te kunnen realiseren wordt nu al begonnen met de voorbereiding hiervan.

Voorts moet meer leden en meer stemmen voor 50PLUS bij toekomstige verkiezingen het resultaat zijn van het nieuw te starten beleid voor het behouden en werven van (nieuwe) leden. Vanuit het hoofdbestuur is de afdeling Utrecht geïnformeerd over de nieuwe lijn betreffende werving en behoud van leden van 50PLUS. Dit beleid is vastgelegd in de notitie  "Ledenwerving en ledenbehoud".

Een en ander kwam aan de orde tijdens de Algemene Ledenvergadering van de afdeling.  Daar werd ook vastgesteld dat de verkiezing voor Provinciale Staten Utrecht ongeveer 4000 meer stemmen heeft opgeleverd dan in 2015. Nog net niet genoeg voor een tweede zetel in de Staten.

Zie voor het verslag van de Algemene Ledenvergadering de rechter kolom.

De foto, van Hedwig de Groot, werd gemaakt tijdens de Algemene Ledenvergadering.

 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 Statenleden 600
 
GEKOZEN STATENLEDEN ONTMOETEN ELKAAR
 
In het gebouw van de Tweede Kamer is een bijeenkomst geweest van alle in maart gekozen Provinciale Statenleden van 50PLUS. Ook Mieke Hoek, statenlid in Utrecht, was daarbij.
 
Onder meer maakten zij daar nader kennis met de leden van de Eerste Kamer. De Provinciale Staten kiezen op 27 mei de nieuwe Senaat.
 
Verder spraken de Statenleden van 50PLUS over allerlei actuele onderwerpen die in iedere provincie van toepassing zijn. Zoals openbaar vervoer, woningbouw, infrastructuur en de energieperikelen.
 
Geheel links op de foto staat 50PLUS-partijvoorzitter Geert Dales. Rechts van hem Mieke Hoek, voor 50PLUS voor een derde periode lid van Provinciale Staten van Utrecht.  Het Limburgse 50PLUS-Statenlid Anne Marie Fischer-Otten (in de rolstoel) nam haar geleidehond mee naar het Kamergebouw.
 
Bij de Statenverkiezingen steeg het aantal 50PLUS-Statenleden ten opzichte van 2015 met drie. Zeeland verdubbelde. Gelderland verdubbelde. Groningen werd veroverd. In Overijssel miste 50PLUS op een haar na de derde zetel. In Flevoland idem. "Het was een mooi resultaat", zei 50PLUS-voorzitter Dales in een beschouwing. Die beschouwing is HIER te lezen.
 
© 24 april 2019
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Mieke installatie 2019 600
Op de foto: Na haar installatie als lid van Provinciale Staten van Utrecht namens 50LUS, op 28 maart 2019, wordt Mieke Hoek gefeliciteerd door de Commissaris van de Koning.

DERDE PERIODE VOOR 50PLUS IN

PROVINCIALE STATEN UTRECHT

50PLUS is voor de derde achtereenvolgende periode van vier jaar vertegenwoordigd in Provinciale Staten van de provincie Utrecht. De partij behaalde bij de verkiezingen van 20 maart opnieuw een zetel.

Mieke Hoek uit Vreeland (foto), bij de verkiezingen lijsttrekker voor 50PLUS, begint aan een derde zittingsperiode in de Utrechtse Staten. 

In de weken voorafgaande aan de verkiezingen voor Provinciale Staten had Mieke Hoek haar agenda vol staan. Tegenover het AD Utrechts Nieuwsblad verklaarde zij tijdens de verkiezingscampagne: "Bijna elke dag is er wel een debat. Het is best heftig, maar het hoort erbij. Het is gek als je er niet bent. Ik loop al zestien jaar mee in de politiek. Ik bereid me goed voor. Ik kijk wat er speelt in een bepaalde regio. En denk na over wat ik aantrek. Dat laatste is ook belangrijk."

Om kennis te nemen van het profiel van Mieke Hoek klik HIER. Om het verkiezingsprogramma plus speerpunten van 50PLUS Utrecht te lezen klik HIER.

© 20 maart 2019
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Spandoek 600
TWEEDE KAMERLEDEN 50PLUS KOMEN
OP 15 MAART NAAR BREUKELEN

De weekmarkt Breukelen kleurt op vrijdag 15 maart paars. De Tweede Kamerleden Henk Krol, Martin van Rooyen en Corrie van Brenk zijn aanwezig met de campagneploeg van 50PLUS om de inwoners van Stichtse Vecht en de regio over het verkiezingsprogramma 50PLUS Utrecht te informeren.


Onder het spandoek '50PLUS geeft ouderen een stem' midden op het plein kan men de Kamerleden ontmoeten en met hen in gesprek gaan.

Iedereen vanaf 18 jaar kan op woensdag 20 maart naar de stembus voor een nieuwe Provinciale Staten. Ook de Vreelandse Mieke Hoek, die wederom lijsttrekker 50PLUS Utrecht is, en de Loenense Hedwig de Groot, die op plek 2 van de verkiezingslijst 50PLUS Utrecht staat, maken deel uit van de enthousiaste groep die de bezoekers van de markt graag te woord staat.

50PLUS heeft zorg voor de inwoners van Nederland. Ga vooral stemmen, omdat het gaat over fietspaden, wegen en openbaar vervoer, maar ook over woningbouw, natuur, recreatie, gezonde lucht en leefomgeving.

In mei kiezen de Statenleden de samenstelling van de Eerste Kamer. Uw stem op 20 maart is dan ook dubbel belangrijk! Kom op 15 maart vanaf 13.00 uur naar de weekmarkt in Breukelen. Dan kunt u de top van 50PLUS persoonlijk ontmoeten. Voor meer informatie over ons verkiezingsprogramma zie www.50plusutrecht.nl

Mieke Hoek, Statenlid 50PLUS provincie Utrecht en lijsttrekker,
Telefoon 06 20 20 62 40  en email Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

VERKIEZINGSAFFICHES WEER GEPLAKT

verkiezingen 2019 600

De eerste 50PLUS-verkiezingsaffiches zijn zaterdag in de provincie Utrecht weer geplakt. Met een geweldig plakteam op de Gemeentewerf in Doorn.

De provinciale- en waterschapsverkiezingen zijn op 20 maart. "Laat uw stem niet verloren gaan. Uw stem is onze stem", houdt 50PLUS de inwoners van Utrecht voor.

Op de foto van linksaf: Mieke Hoek (Statenlid en lijsttrekker), Joop Mays (secretaris en vicevoorzitter afdeling Utrecht), Corrie van Brenk (Tweede Kamerlid), Alfons Leerkes (voorzitter afdeling Utrecht), Richard Postma (vierde op de kandidatenlijst), Hedwig de Groot (commissielid Statenfractie 50PLUS Utrecht en tweede op de kandidatenlijst).
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

lijsttrekkerdebat2019

Op de foto: Mieke Hoek van 50PLUS vertelt waar haar partij voor staat tijdens het eerste lijsttrekkersdebat, in De Bilt op 6 februari, met een gehoor van circa 200 personen.

50PLUS UTRECHT VOOR NU EN STRAKS

De leus 50PLUS Utrecht voor nu én straks is onderdeel van de flyer die de partijafdeling heeft gemaakt in het kader van de campagne voor de Provinciale Statenverkiezingen op woensdag 20 maart. Een foto van de lijsttrekker, Mieke Hoek, staat ook op de flyer.

Mieke Hoek is in de provincie Utrecht zittend Statenlid voor 50PLUS. De leden van de afdeling Utrecht van de partij besloten enkele weken geleden dat zij de kandidatenlijst opnieuw  aanvoert.

Op de flyer wordt ook een aantal speerpunten van 50PLUS Utrecht genoemd. Klik HIER om van deze speerpunten kennis te nemen.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Statenzaal 600

VERKIEZINGSPROGRAMMA 50PLUS UTRECHT

De afdeling Utrecht van 50PLUS heeft haar programma voor de verkiezingen voor Provinciale Staten gereed. Daarin staat wat de partijafdeling de komende vier jaar wil doen in het belang van de inwoners van de provincie Utrecht. Leden van 50PLUS hebben bij de samenstelling van het programma hun inbreng geleverd en het programma is goedgekeurd door het hoofdbestuur van de partij.

Luisteren naar de inwoners en meedenken met hun belangen is voor 50PLUS een must! 50PLUS kijkt bij het innemen van standpunten naar het onderwerp dat op tafel ligt en daarbij naar waar Nederland en zijn inwoners beter van worden.

Landelijke issues hebben soms een andere benadering nodig dan provinciaal of plaatselijk. Uit de bevolkingsprognose van het CBS blijkt dat in 2019, 50% van de volwassenen in Nederland 50-plusser is.

Politici van veel partijen zijn dikwijls jonger dan 50 jaar en het is dan ook heel belangrijk dat politiek Nederland via 50PLUS inzake onder meer werk, inkomen, zorg, wonen, duurzaamheid en verkeer, voldoende, betaalbare voorzieningen en een goed leefklimaat bij de les wordt gehouden.

Vooral senioren zijn vaak minder georganiseerd en kunnen daardoor minder een vuist maken. Door de gestegen en verder stijgende AOW-leeftijd, het niet of onvoldoende indexeren van uitkeringen en pensioenen komen mensen op middelbare leeftijd dikwijls financieel in de knoei, omdat kosten voor de dagelijkse levensbehoeften wel stijgen. 50PLUS benadert politieke besluiten door de ogen van vier generaties. Zowel de eigen generatie wordt bediend, als de generaties van ouders, kinderen en kleinkinderen. Politiek bedrijven vanuit 50PLUS betekent zo een viervoudige meerwaarde.

Natuurlijk moeten er keuzes gemaakt worden. Om de kiezers te laten weten waar die keuzes voor 50PLUS provincie Utrecht liggen, is er het verkiezingsprogramma. Daarin staan ook de speerpunten van 50PLUS Utrecht.

Op de foto de vergaderzaal van Provinciale  Staten van Utrecht.

© 24 januari 2019

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dales 600 2

UTRECHT KLAAR VOOR
PROVINCIALE STATENVERKIEZINGEN

De afdeling Utrecht van 50PLUS is klaar voor de verkiezingen voor Provinciale Staten op woensdag 20 maart. De campagne is gestart.

De aftrap voor de verkiezingscampagne werd min of meer gegeven door 50PLUS-partijvoorzitter Geert Dales.  Die ondertekende in de fractiekamer van 50PLUS het formulier van de Kiesraad (foto). Daarop staan onder meer de namen van de kandidaten in de provincie Utrecht voor de Statenverkiezingen. Dit was het eerste formulier in het land dat Geert Dales tekende.

Het formulier, de H3-1, moet door de gemachtigde van de partij, de voorzitter van het hoofdbestuur, getekend worden om toestemming te geven dat, in dit geval, 50PLUS in de provincie Utrecht meedoet met de Provinciale Statenverkiezingen.
 
De ledenvergadering van 50PLUS Utrecht benoemde op 10 november het zittende Statenlid Mieke Hoek tot lijsttrekker bij de Statenverkiezingen. De volgorde op de kandidatenlijst is:
1. Mieke Hoek, Vreeland; 2. Hedwig de Groot, Loenen aan de Vecht; 3. Henk van de Mheen, Bunschoten; 4. Richard Postma, Driebergen-Rijssenburg; 5. Ruud Schalkwijk, Utrecht; 6. Rob van den Hoek, Driebergen-Rijssenburg; 7. John Severin, Veenendaal; 8. Ton de Mol, Nieuwegein; 9. Thomas Eekels, Mijdrecht; 10. Alfons Leerkes, Wilnis; 11. Joop Mays, Soest; 12. Paul Walraven, Amersfoort; 13. Annelies Hart, Baarn; 14. Corrie van Brenk, Utrecht.
 
Klik HIER om de profielen te lezen van de nummer 1 tot en met 4 op de kandidatenlijst.  Het formulier H3-1 is HIER te zien.
 
50PLUS Utrecht doet ook voor het eerst mee aan de waterschapsverkiezingen op dezelfde dag. Op de kandidatenlijst van de partijafdeling voor het Hoogheemraadschap Stichtse Rijnlanden staan: 1. Rob van den Hoek, Driebergen-Rijssenburg (lijsttrekker); 2. Ruud Schalkwijk, Utrecht; 3. Ton de Mol, Nieuwegein; Jack Schifferling, Nieuwegein; 5. Maarten Cornelissen, Nieuwegein. 

© 13 januari 2019

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 regenboogvlag 600

Regenboogvlag. Foto provincie Utrecht.

PROVINCIE UTRECHT WORDT
"REGENBOOGPROVINCIE"

De Statenfractie van 50PLUS in de provincie Utrecht heeft samen met andere partijen de motie "Utrecht Regenboogprovincie" ingediend tijdens de Statenvergadering van 9 juli. De motie is met een ruime meerderheid aangenomen.

De indieners van de motie waren de fracties van 50PLUS, GroenLinks, D66, Partij voor de Dieren, SP en PvdA. Zij vinden dat er samen met gemeenten en relevante maatschappelijke organisaties een impuls gegeven moet worden aan het stimuleren van emancipatie en acceptatie van homoseksualiteit en transgenders (LHBTI).

De indieners vinden het onacceptabeldat  LHBTI-inwoners niet (meer) durven uit te komen voor hun identiteit. De aangenomen motie verzoekt het College van Gedeputeerde Staten dan ook om een impuls te geven aan de sociale acceptatie, veiligheid en zichtbaarheid van LHBTI's in de provincie Utrecht.

En om zich in te zetten om de veiligheid, weerbaarheid en sociale acceptatie van deze inwoners verder te bevorderen en samen met het COC en Artikel 1 Midden-Nederland te kijken naar de aard en omvang van discriminatie van LHBTI'ers in de provincie Utrecht en dit te blijven monitoren.

De provincie Utrecht sluit zich daarbij aan bij de andere regenboogprovincies Groningen, Drenthe, Overijssel, Gelderland, Flevoland, Noord-Holland, Noord-Brabant, Limburg en Zeeland.

Klik HIER om de tekst van de motie te lezen.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

STATENFRACTIE 50PLUS UTRECHT:
ZORG VOOR OUD EN JONG

oud en jong 600

Op 9 juli levert ook de Statenfractie van 50PLUS Utrecht haar inbreng bij het beantwoorden van de vraag wat de provincie in 2019 gaat doen. Op die dag stellen de Staten de kadernota en de voorjaarsnota vast. Het gaat er dan met name om hoe het provinciebestuur het beschikbare geld gaat besteden.

In een paginagrote advertentie in diverse huis-aan-huisbladen blikken alle voorzitters van de fracties in de Provinciale Staten van Utrecht vooruit op de begroting voor 2019 en geven zij inzicht in wat zij belangrijk vinden. De bijdrage van Mieke Hoek, die voor 50PLUS zitting heeft in de Utrechtse Staten, staat hieronder.

Mieke Hoek: "50PLUS pleit al jarenlang voor behoud van goed openbaar vervoer vanuit de dorpskernen met aansluiting op bestaande netwerken van tram en trein, zowel voor scholieren als voor ouderen. Het verdwijnen van zorgpunten in de nabijheid van een ieder baart 50PLUS grote zorgen.

De aantrekkende economie creëert  meer banen, maar nog steeds valt de oudere werknemer vaak buiten de boot. 50PLUS streeft naar duurzame inzetbaarheid van oudere werknemers met oog voor de fysieke belemmeringen in zware beroepen.

Een van de speerpunten van 50PLUS voor het afgelopen jaar was terugdringing van fijnstof die de gezonde lucht bedreigt in en rondom de Zuilense Ring. Verlaging van de snelheid naar 80 km per uur verbetert de leefomgeving.

50PLUS  bestrijdt leegstand van bestaande kantoorpanden door ze om te bouwen tot wooneenheden. Er is een schrijnend tekort aan woningen en seniorenappartementen. Het gebrek aan flexibiliteit vanuit de Provincie om gemeenten de benodigde ruimte te geven om te voldoen aan de opgelegde plicht om te voorzien in voldoende (levensbestendige) woningen voor hun inwoners, is voor 50PLUS onacceptabel".

(Foto: Syntus)

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 SCHONE LUCHT

Derde van rechts staatssecretaris Stientje van Veldhoven. Daarnaast, met badge, Mieke Hoek, voor 50PLUS lid van de Provinciale Staten van Utrecht.

"UTRECHT BLAAST FRISSE BRIES
IN SCHONE LUCHT-AKKOORD"

Tijdens een bezoek van staatssecretaris Stientje van Veldhoven (van het ministerie I&W). aan de provincie Utrecht heeft 50PLUS-Statenlid Mieke Hoek een aantal vragen kunnen stellen over de uitlaatgassen van de recreatievaart. Men was het er over eens dat dit een belangrijk aandachtspunt is. Het zal worden meegenomen bij de onderzoeken en dergelijke.

"Utrecht blaast frisse bries in Schone lucht-akkoord", aldus staatssecretaris Stientje van Veldhoven (ministerie Infrastructuur & Waterstaat) op 1 juni toen zij de samenwerkingsagenda Gezonde Lucht van de regio Utrecht uit handen van gedeputeerde Mariëtte Pennarts in ontvangst nam. "Utrecht laat hiermee zien dat je met veel partijen tot goede plannen kunt komen en doet op provinciaal niveau wat we landelijk willen. Zij is daarmee een inspiratiebron voor het Rijk."

Gezonde lucht is een gedeeld belang. Iedereen heeft er mee te maken en invloed op. Gedeputeerde Mariëtte Pennarts daarover: "Daarom heeft de provincie Utrecht iedereen - burgers, maatschappelijke instellingen, overheid en bedrijfsleven - uitgenodigd om mee te denken aan oplossingsrichtingen om de lucht schoner te maken. Er is gekozen voor 'co-creatie', een methode op basis van gelijkwaardige inbreng, die goed werkt bij het oplossen van complexe vraagstukken als luchtkwaliteit. "Het resultaat is een Samenwerkingsagenda met een aantal oplossingsrichtingen, waar we ook gezamenlijk mee aan de slag gaan. Het zou mooi zij als we kunnen komen tot een Alliantie Gezonde Lucht in de regio", aldus een publicatie van de provincie Utrecht.

De regio Utrecht vroeg aan de staatssecretaris om harder te sturen op bijvoorbeeld ontmoediging van het gebruik van fossiele brandstoffen, schonere stallen, het afschaffen van subsidie voor het stoken op biomassa, het versnellen van de vervanging van oude voertuigen en meer aandacht voor de fiets als vervoermiddel. Ook houtrook is een issue.
Het Longfonds, een van de deelnemers van het co-creatietraject, dankte de provincie voor het agenderen van dit probleem, dat voor veel gezondheidsoverlast zorgt. De staatssecretaris zegde toe binnenkort met een smoke-alert te komen, waarmee je eenvoudig kan zien of je die dag met je vuurtje een ander overlast bezorgt.

Foto boven: Huisinga Fotografie

schone lucht 2

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PROMINENTE PLEK IN PROVINCIEHUIS

VOOR TEKST ARTIKEL 1 GRONDWET

Dankzij een motie die mede door de Utrechtse Statenfractie van 50PLUS werd ingediend, heeft een speciaal ontworpen muurschildering van Artikel 1 van de Grondwet een prominente plaats gekregen in het Huis van de Provincie. Mieke Hoek voor 50PLUS lid van Provinciale Staten, was op 11 december aanwezig bij de onthulling.

De verdeeldheid in de samenleving en discriminatie nemen toe, constateerden de initiatiefnemers van de muurschildering. Hierdoor zijn waarden als vrijheid, gelijkheid en solidariteit onder druk komen te staan. Zij vinden het daarom belangrijk dat Artikel 1 van de Grondwet bij iedere inwoner van Nederland bekend is en dat er aan de bekendheid wordt bijgedragen wanneer de tekst van het artikel op belangrijke plaatsen in de samenleving zichtbaar is, zo meldt de website van de provincie Utrecht. Om deze tekst een prominente plek te geven in het Provinciehuis dienden GroenLinks, D66, Partij voor de Dieren en 50PLUS samen een motie in die tijdens de Provinciale Statenvergadering van 6 februari 2017 werd aangenomen.

De onthulling van de muurschildering van Artikel 1 had plaats op de dag na de internationale Dag van de Mensenrechten. Op 10 december 1948 werd de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens aangenomen door de Verenigde Naties (VN). Met de onthulling van de tekst van Artikel 1 in het Huis van de Provincie, vraagt de provincie Utrecht aandacht voor mensenrechten.

Na de onthulling van de muurschildering konden de aanwezigen deelnemen aan een 'virtual reality experience'. Hoe is het als je tijdens een sollicitatiegesprek gediscrimineerd wordt vanwege je leeftijd? Hoe voel je je als er racistische opmerkingen worden gemaakt in een voetbalkantine, of als je geweigerd wordt bij een horecagelegenheid omdat je in een rolstoel zit?

Aan de hand van drie korte filmpjes liet Art.1 Midden-Nederland de kijker ervaren hoe het is om ongelijk behandeld te worden. Art.1 Midden-Nederland is een expertisecentrum voor gelijke behandeling en discriminatiezaken. Iedereen in Nederland heeft het recht om een melding te doen van discriminatie. Art.1 Midden-Nederland behandelt deze meldingen voor de inwoners van alle gemeenten in de provincie Utrecht.

Foto boven: 50PLUS-Statenlid Mieke Hoek bij de muurschildering van Artikel 1.
Foto onder: De officiële onthulling van de muurschildering werd verricht door de Statenleden Karin Boelhouwer (GroenLinks) en Ayla Schneiders (D66).

Artikel 1A 600 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bankje600

MOTIE GEZONDE BELEVING VAN DE NATUUR

AANGENOMEN

De Utrechtse Statenfracties van 50PLUS, VVD en ChristenUnie hebben gezamenlijk een motie ingediend met als doel dat er meer bankjes in de provinciale natuurgebieden worden geplaatst en dat voor de veiligheid alle bankjes worden voorzien van unieke nummers.

In haar beantwoording omarmde Gedeputeerde Mariette Pennarts het idee en gaf aan snel te inventariseren wat er moet gebeuren om dit te realiseren, zo mogelijk met het betrekken van MBO-leerlingen. Dankzij de drie fracties kan straks nog meer worden genoten van de mooie landschappen.

De motie werd ingediend tijdens de bespreking van de provinciale Begroting 2018 op 6 november. Lees HIER de tekst van de motie.

In een artikel in de huis-aan-huis bladen over de provinciale begroting werd inwoners van de provincie Utrecht gevraagd welke ideeën zij hadden voor verbeteringen in de provincie. Daarop kwam de reactie van een inwoner dat hij graag wandelde, maar af en toe rust wilde nemen en dan miste hij bankjes. Dat bracht 50PLUS, VVD en ChristenUnie tot het gezamenlijk indienen van de motie.
 
Na diverse rampzalige natuurbranden is ontstaan, uit overleg tussen de veiligheidsregio en terreinbeheerders Provincie waterleidingbedrijf Noord-Holland (PWN) en staatsbosbeheer (Schoorl) en later uitgerold door het hele duingebied in Noord-Holland, dat het nummeren van de bankjes buiten de bebouwde kom broodnodig was om de locatie van de brandhaard zo nauwkeurig mogelijk te kunnen doorgeven aan de alarmcentrale. De nummers op de bankjes zijn gekoppeld aan GPS-coördinaten zodat de hulpdiensten snel ter plaatse kunnen zijn. Niet alleen bij brand, maar uiteraard ook in geval van andere noodsituaties waarbij politie of ambulance nodig is.

Dankzij 50PLUS, VVD en ChristenUnie in Provinciale Staten van Utrecht wordt de provincie weer veiliger en kan nog meer worden genoten van de mooie landschappen.

De bankjes zoals op de foto worden gemaakt en geplaatst door Zorgboerderij Novalishoeve op Texel. Foto: Staatsbosbeheer Texel

Voor meer informatie zie www.novalishoeve.nl en www.boswachtersblog.nl/texel

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

glas water 600

CONCLUSIE WATERDAG:

ELKAAR NODIG BIJ COMPLEXE WATERPROBLEMEN

In Fort Voordorp in Groenekan had maandag 2 oktober de eerste Provinciale Utrechtse Waterdag plaats. De dag draaide om het versterken van de samenwerking door het uitwisselen van kennis en ideeën. Ook het Utrechtse 50PLUS-Statenlid Mieke Hoek bezocht de bijeenkomst.

In Groenkan waren veel sprekers en anderen van verschillende disciplines. Vertegenwoordigd waren onder meer de provincie Utrecht, de vier regionale waterschappen, belangenorganisaties, zoals LTO en de Nederlandsche Fruittelers Organisatie, en andere overheden, zoals gemeentebesturen en Statenleden, en beheerders van rioolwaterzuiveringsinstallaties.

Ze spraken over onderwerpen als ruimtelijke adaptatie, bodemdaling, medicijnresten, versterking van de Lekdijk, zoetwatervoorziening en gewasbeschermingsmiddelen. Tijdens het ochtendprogramma werd al snel duidelijk dat overheden en belangenorganisaties elkaar nodig hebben om deze complexe problemen op te lossen. De korte dialogen op het podium werden tijdens het middagprogramma voortgezet in de workshops. In deze kleinere settings kwamen verschillende oplossingsrichtingen op tafel. Deelnemers wisselden veelvuldig contactgegevens uit om op een later moment verder te praten. Hieruit bleek de grote wil onder de aanwezigen om samen te werken.

Een niet te verwaarlozen probleem is de vervuiling van het water door het doorspoelen door de wc van medicijnen, zo werd onder meer geconstateerd. Ook het vele gebruik van medicijnen geeft zorgen. Medicijnresten komen via ontlasting en urine bij de rioolwaterzuiveringsinstallaties terecht.

Op de website van de provincie Utrecht werd over de provinciale Waterdag onder meer geschreven: "Uitsmijter van de dag was het inspirerende verhaal van Marius Smit, de oprichter van de Plastic Whale Foundation. https://plasticwhalefoundation.com Met humor en in alle openheid vertelde hij over zijn missie om iets te doen aan de 'plastic soep'; de enorme berg plastic die onze grachten, rivieren, zeeën en oceanen vervuilt. Zijn idee is uitgegroeid tot een bedrijf met acht eigen sloepen waarmee plastic uit de grachten van Amsterdam wordt gevist. Hij had dit niet kunnen bereiken zonder de hulp van en samenwerking met verschillende organisaties. Zijn verhaal werd met veel enthousiasme door de aanwezigen ontvangen. Een mooie afronding van een dag waarin samenwerking centraal stond."


 

 MiekeHoek25092017

MOTIE: SNELHEID MOET NAAR 80 KM OP

NOORDELIJKE RING UTRECHT/ZUILENSE RING

Namens de fractie van 50PLUS en mede de SP en de PvdD is in de Provinciale Staten van Utrecht een motie ingediend die behelst de snelheid van de Noordelijke Ring Utrecht (NRU N230)/Zuilense Ring (tussen de A27 en A2) terug te brengen naar één snelheid van 80 km per uur.

In de Statenvergadering van maandag 25 september werd de motie behandeld en vervolgens doorgeschoven naar de Commissievergadering Mobiliteit, Milieu en Economie van 9 oktober. Met als argument dat het van groot belang is dat zodoende meer info beschikbaar komt en dat insprekers de mogelijkheid krijgen hun standpunt uiteen te zetten.

De Statenleden menen ook meer tijd nodig te hebben om zich te laten informeren. Daardoor is er meer kans op een breed draagvlak om de gewenste doelen te bereiken.

In de gezamenlijke motie van 50PLUS  (Statenlid Mieke Hoek, op de foto op het scherm), SP en PvdD wordt onder meer opgemerkt dat de gezondheid van de inwoners het hoogste goed is en er alles aan gedaan moet worden om dit te borgen. Alsook dat luchtverontreiniging schadelijk is voor de gezondheid en milieu. Bovendien wordt gewezen op de zorgplicht om schadelijke gevolgen van luchtverontreiniging voor de menselijke gezondheid en milieu te vermijden, te voorkomen of te verminderen.

Volgens de indieners van de motie is bij één snelheid van 80 km per uur op de Noordelijke Ring Utrecht (NRU N230)/Zuilense Ring (tussen de A27 en A2) de uitstoot van stikstofdioxide, fijn en ultrafijnstof het laagste.

Een en ander moet volgens de motie worden geborgd in een overeenkomst tussen alle deelnemende partners die betrokken zijn bij de opwaardering van het betreffende traject.

Klik HIER om de volledige tekst van de motie te lezen.


 

 tram600


VOETPAD NAAR BUSHALTE ABCOUDE

OFFICIEEL GEOPEND

Op donderdag 13 juli is het voetpad van Abcoude naar de Carpoolplaats bij de A2 geopend. Deze is tot stand gekomen door inzet van de fractie van 50PLUS Utrecht. Dit voetpad was nodig omdat de bushalte voor de buslijn 126 van Abcoude naar Mijdrecht was komen te vervallen en verplaatst naar de carpoolplaats bij de A2. De voetgangers moesten via een onverlicht brom- en fietspad naar de carpoolplaats.

Dit was onverantwoordelijk en onveilig vond de fractie. De fractie van 50PLUS heeft Veilig Verkeer ingeschakeld en gevraagd om de situatie te bekijken en met een rapport te komen. Dit rapport maakte de provincie en de gemeente met de grond gelijk en er moest met spoed een voetpad komen. Martine Baay en Mieke Hoek waren bij de opening aanwezig

Voor meer info zie de link naar RTV Utrecht en het artikel in een huis aan huisblad.

http://www.rtvutrecht.nl/nieuws/1639547/voetpad-en-verlichting-tussen-abcoude-en-carpoolplaats-a2.html

Abcoude2

 Artikel in Huis aan huisblad "Het Witte Weekblad" in de gemeente De Ronde Venen waar Abcoude onder valt:

Het heeft wat voeten in de aarde gehad en Mieke Hoek, Statenlid voor 50PLUS in de provincie Utrecht, Martine Baay Eerste Kamerlid voor 50 PLUS en Cees Spanbroek van de OBV, Ouderenbelangenvereniging, hebben heel wat werk moeten verzetten voor het zover was maar uiteindelijk is het toch gelukt en op 13 juli werd het voetpad naar de Carpoolplaats in Abcoude officieel geopend.

 

abcoude3
Foto: Caroline Stroer

 Naar aanleiding van vele bezorgde brieven van inwoners uit Abcoude heeft Mieke Hoek een initiatiefvoorstel ingediend bij de Staten. De aanleiding was het feit dat na de nieuwe concessie van vervoerder Syntus de bushalte in de Piet van Wijngaerdtlaan in Abcoude verplaatst is naar de carpoolplaats aan de A2. De nieuwe halte ligt op 800 meter afstand van de vroegere halte en kan door voetgangers alleen bereikt worden via het fietspad dat langs de Burg. Des Tombesweg ligt.

Het gebruik van het fietspad zorgt voor gevaarlijke situaties omdat het in beide richtingen gebruikt wordt. Ook is er sprake van onvoldoende verlichting. 'De kwestie is aangekaart bij Veilig Verkeer Nederland maar dat duurde ongeveer vijf maanden en er gebeurde niets', meldt Hoek. Martine Baay vervolgt: 'We hebben toen het bestuur van Veilig Verkeer Nederland benaderd en binnen een week kregen we antwoord en kwam iemand van Veilig Verkeer Nederland de situatie bekijken.

Daaruit kwam een rapport waarin Veilig Verkeer aangaf dat het hier inderdaad om een gevaarlijke situatie ging. Hun aanbeveling was om gebruik te maken van de brede tussenberm direct na de rotonde binnen de kom om de afstand tussen twee haltes te verkleinen. Veilig Verkeer adviseerde om met spoed openbare verlichting aan te brengen langs het hele fietspad en tevens het trottoir vanaf de Piet van Wijngaerdtlaan door te trekken tot aan de carpoolplaats.

De motie ingediend door de VVD waarin zij pleiten voor directe aanleg van een voetpad voorzien met bankjes en verlichting werd unaniem overgenomen door de raad. Na gesprekken tussen wethouder Alberta Schuurs en Gedeputeerde Jacqueline Verbeek is overeengekomen om de kosten te delen dus 50/50 voor zowel gemeente als provincie.

Op verzoek van 50 PLUS is nu ook het bushokje aan alle kanten dichtgemaakt maar wel transparant. Het wachten is nu alleen nog op de zes lichtmasten die door City Tec zullen worden aangesloten op het elektriciteitsnet van Stedin. Een woordvoerder van Stedin geeft aan dat Stedin de vergunning hiervoor heeft aangevraagd bij de gemeente. Die is verleend en volgens City Tec zullen in de laatste week van juli de lantaarnpalen geplaatst worden.


BELLOPAD IN VINKEVEEN GEOPEND

BELEEF CULTUUR EN NATUUR LANGS HET OUDE SPOOR

 wandelingklein

 Maandag 26 juni is het BELLOPAD officieel geopend.

De Provinciale Staten heeft subsidie voor de realisatie goedgekeurd.

Martine Baay, fractiemedewerker en Mieke Hoek, Statenlid waren voor

de opening uitgenodigd en hebben de wandeling naar de plaats van

de opening gemaakt. Dit was maar een stukje van een half uurtje.

De totale wandeling is ongeveer 5 uren.

Het BELLOPAD is een prachtig wandelpad van Uithoorn naar Abcoude.

Aangelegd over een voormalige spoorroute.

De naam BELLO komt van de laatste locomotief die de route heeft gereden.

Voor meer informatie kijk op www.bellopad.nl


NATIONAAL PARK HEUVELRUG EEN FEIT

Nationaal Park Heuvelrug

Statenlid Mieke Hoek bezocht op 7 juni de bijeenkomst Nationaal Park Heuvelrug waarbij het uitgangspunt is één Nationaal Park Heuvelrug van Grebbeberg tot Gooimeer waarmee de bijzondere natuur beschermd en ontwikkeld kan worden.

Zie voor meer info [klik hier]


 


KOEKJES1

LEDENVERGADERING
50PLUS UTRECHT OP
ZATERDAG 9 NOVEMBER
                                                               
Uitnodiging  Provinciale Algemene Ledenvergadering 50PLUS afdeling provincie Utrecht
Adres:  De Brug, *Schuilenburgerweg 2,  3816 TB Amersfoort, telefoon 033-4725109.  www.zalenverhuuramersfoort.nl
Datum: zaterdag 9 november 2019.
Aanvang: 10.00 uur (zaal open vanaf 9.30 uur) tot 13:00 uur (inclusief  lunch).


De concept agenda luidt alsvolgt:

1. Welkom door de voorzitter(10:00 uur);
2. Mededelingen:
a. Bestuur 50PLUS afdeling provincie Utrecht (voorzitter);
b. Hoofdbestuur 50PLUS (de heer Gielisse HB);
c. Leden 50PLUS provincie Utrecht;
3. Vaststellen van de agenda (leden);
4. Vaststellen van de **notulen ledenvergadering 11mei 2019 (leden);
5. Verkiezingen*** functie penningmeester en een algemeen bestuurslid (leden);
6. Ervaringen als Statenlid Provinciale Staten Utrecht (Mieke Hoek);

Korte pauze (rond 11:00 uur);

7. Ervaringen bestuurslid Waterschap Hoogheemraadschap Stichtse Rijnlanden (Rob van den Hoek);
8. Vooruitblik gemeenteraadverkiezingen 2022:
a. Toelichting op keuze gemeenten in  provincie Utrecht waar 50PLUS gaat meedoen aan de raadverkiezingen;
b. Toelichting op het proces en de acties;
c. Mogelijkheid tot vragen en discussie.
9. Rondvraag;
10. Sluiting (12.00 uur).

Lunch 12:00 tot 13:00 uur.  Er wordt u een eenvoudige lunch aangeboden.

*De Brug is per openbaar vervoer goed te bereiken. Syntus Stadsbus 8 vanaf Station Amersfoort, uitstappen bushalte Euterpeplein. 4 minuten lopen naar De Brug.

**De notulen van de PAV 11 mei 2019 treft u HIER aan.

***Kandidaten voor de functies van penningmeester en algemeen bestuurslid zijn:

Richard Postma, stelt zich kandidaat voor de functie van penningmeester. Per 3 juni 2019 waarnemend penningmeester.
Paul Walraven, stelt zich kandidaat voor de functie van algemeen bestuurslid. Per 3 juni 2019 waarnemend algemeen bestuurslid.

Als u de vergadering wilt bijwonen dan kunt u zich aanmelden per omgaande,  maar uiterlijk 25 oktober 2019.
Met uw naam,  voorletters, woonplaats en lidmaatschapsnummer, en of u gebruik maakt van de lunch. 
Indien u om medische redenen een dieet of een allergie wordt u verzocht dat in de aanmeldingsemail te vermelden.
Uw aanmelding per mail naar: secretaris@50plusutrecht.nl
Uw aanmelding per post naar:  J.W.A. Mays, Klarinet 291, 3766GN, Soest.

Wij zien belangstellend uit naar uw komst.

Namens het bestuur, met vriendelijke groet,
Joop Mays(J.W.A.).
Secretaris/vicevoorzitter 50PLUS-partij afdeling provincie Utrecht.
Klarinet 291, 3766GN, Soest
T: 0356011075.
M: 0645120560.
E1: secretaris@50plusutrecht.nl
E2: maysjoop@ziggo.nl

 ________________________________

VERSLAG ALGEMENE
LEDENVERGADERING
50PLUS UTRECHT

Op zaterdag 11 mei 2019, een mooie zonnige dag, nam een aantal en-thousiaste 50PLUS leden uit de provincie Utrecht de moeite om de Algemene Ledenvergadering van de Provincie Utrecht bij te wonen in Restaurant de Roskam in Achterveld. Algemene Ledenvergaderingen zijn een moment waarbij bestuur en leden bijeenkomen om elkaar te informeren en waarbij ook belangrijke zaken aangaande de partij besproken en besloten worden.
De vergadering kreeg het verzoek om drie functionarissen te kiezen, de secretaris en twee algemeen bestuursleden. Joop Mays, in 2018 gekozen als algemeen bestuurslid, heeft vanaf 1 december 2018 gefunctioneerd als  waarnemend secretaris/vicevoorzitter en heeft zich kandidaat gesteld als secretaris. Annelies Hart, sinds 19 februari 2019 waarnemend  algemeen bestuurslid, en Richard Postma, sinds 1 april 2019 waarnemend  algemeen bestuurslid, stelden zich kandidaat voor de functie van algemeen bestuurslid. Alle drie zijn zij door de aanwezige leden benoemd.

Terugblik verkiezingscampagne Provinciale Staten Utrecht en Waterschap Hoogheemraadschap Stichtse Rijnlanden.
Mieke Hoek is wederom gekozen in de Provinciale Staten van Utrecht en voor de eerste maal neemt 50PLUS ook zitting in het bestuur van het Waterschap Stichtse Rijnlanden in de persoon van Rob van den Hoek.
De verkiezing Provinciale Staten Utrecht heeft ongeveer 4000 meer stemmen opgeleverd dan in 2015. Helaas nog niet genoeg voor een tweede zetel in de Staten. De Regiegroep (waarin zitting hadden Joop Mays, Mieke Hoek en Rob van den Hoek) heet gezamenlijk de campagne voorbereid en uitgevoerd. Met beperkte middelen hebben zij een hele goede campagne gevoerd en zijn hierbij ook binnen budget gebleven. 
Naast het succes in de Provincie Utrecht is er ook nog een ander prachtig resultaat te melden. Waterschappen besturen ook over de Provinciegrenzen heen. Zo heeft de provincie Utrecht vier Waterschappen (gedeeltelijk) binnen haar grenzen. Een van de waterschappen waar we ook een succes kunnen melden is het Waterschap Veluwe en Vallei. 50PLUS heeft daar twee zetels veroverd waardoor de nummer 3 op de lijst (Annelies Hart, woonachtig in Baarn) een commissieplaats mag innemen.

Werving en behoud van leden.
Meer leden en meer stemmen voor 50PLUS bij toekomstige verkiezingen, dat moet het resultaat zijn van het nieuw te starten beleid voor het behouden van en werven van (nieuwe) leden. Dat maakt ons politiek sterker.  De heer Gielisse, algemeen bestuurslid hoofdbestuur 50PLUS-partij en tevens contactpersoon voor ons provinciale bestuur, heeft de aanwezige leden geïnformeerd over de nieuwe lijn betreffende werving en behoud van leden 50PLUS. Dit beleid is vastgelegd in de notitie  “Ledenwerving en ledenbehoud”.

Presentatie Federatie Natuur en Milieu.
In de Provinciale Algemene Ledenvergadering van 30 augustus 2018 heeft het bestuur de belofte gedaan om in de Algemene Ledenvergadering ook voor 50PLUS belangrijke thema’s in de vorm van discussies en/of presentaties aan de orde te laten komen.
Deze keer hadden we Ieke Benschop, Projectleider Federatie Natuur en Milieu Utrecht, uitgenodigd om ons door middel van een presentatie te informeren over een actueel onderwerp betreffende milieu en duurzaamheid. Een boeiend onderwerp  met nogal wat “eyeopeners” bij de leden. Het leverde veel vragen en een boeiende discussie op.
De leden hebben zeer positief gereageerd op deze presentatie en op het voornemen van het bestuur om op elke Algemene Ledenvergadering een dergelijke presentatie te (laten) geven.

Gemeenteraadsverkiezingen 2022.
Tot slot heeft de afdelingsvoorzitter, Alfons Leerkes, de vergadering meegenomen in een vooruitblik naar de gemeenteraadsverkiezingen van 2022. Het bestuur heeft de ambitie om in 13 van de 26 gemeenten in de provincie Utrecht mee te doen met de gemeenteraadsverkiezingen. Om dit te kunnen realiseren wordt nu al begonnen met de voorbereiding hiervan.
Joop Mays,
Secretaris/Vicevoorzitter
50PLUS afdeling Provincie Utrecht.

________________________________

 ROB VAN DEN HOEK IN
HOOGHEEMRAADSCHAP

Op de dag van de Provinciale Statenverkiezingen, woensdag 20 maart, hadden ook de Waterschapsverkiezingen plaats. Namens 50PLUS werd Rob van den Hoek gekozen in het Hoogheemraadschap Stichtste Rijnlanden. 
Onder de titel ‘Hart voor water’ heeft 50PLUS het Hoofdlijnenprogramma 2019-2023 opgesteld. Dat programma is HIER te lezen.
Er is ook een FLYER waarin valt te lezen waar 50PLUS in het Hoogheemraadschap voor staat.

Rob van den Hoek 250

Rob van den Hoek, namens 50PLUS gekozen in het Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden.

Waterschap


 nederland1

_______________________________

PRIVACYVERKLARING

Als gevolg van de nieuwe privacywetgeving kent ook 50PLUS een privacyverklaring. Deze verklaring informeert u onder meer hoe 50PLUS persoonsgegevens verwerkt, welke doeleinden 50PLUS hiervoor heeft en welke privacyrechten u heeft. Deze privacyverklaring is van toepassing op alle verwerkingen van persoonsgegevens binnen 50PLUS. Klik HIER om kennis te nemen van de volledige tekst van de verklaring.